Thứ Bảy sau Chúa Nhật 11 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mt 6, 24-34

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và Tiền Của được. Vì thế, Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? “Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin. Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: “Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì hoặc sẽ lấy gì mà mặc? Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy”.

 


Suy niệm

 Cuộc sống con người gắn liền với những sinh hoạt trần thế. Nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền vẫn luôn là mối lo hàng ngày của nhiều người. Có người phải vất vả làm việc đầu tắt mặt tối để kiếm sống mà đôi khi vẫn đói ăn, vẫn thiếu mặc, vẫn chật vật trong cuộc sống. Đức Giêsu mời gọi ta sống phó thác. Người đưa ra bằng chứng về chim trời, chúng không gieo không gặt mà vẫn được nuôi sống; hay hoa huệ ngoài đồng, chúng không kéo sợi dệt vải mà vẫn được mặc đẹp. Chim trời, hoa cỏ còn được Thiên Chúa yêu thương tô điểm như thế, huống chi con người, Thiên Chúa còn quan phòng và yêu thương gấp bội. Qua chim trời và hoa cỏ nhỏ bé mong manh ấy, chúng ta nhìn ra tình yêu lớn lao của Đấng Tạo Hóa dành cho mọi tạo vật và đặc biệt đối với con người.

 Chăm lo cho bản thân là chính đáng vì sự sống là linh thánh và là quà tặng quý báu của Thiên Chúa. Tuy vậy chúng ta cần ý thức mở rộng con tim để cảm thông và nâng đỡ những phận người đang long đong, khốn khó. Lòng bác ái đưa ta đến điều quan trọng nhất trong cuộc đời là “tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người”. Đó là đích điểm và hạnh phúc chân thật của mọi người.

Lạy Chúa, là Cha nhân ái và quan phòng, chúng con chúc tụng, cảm tạ Chúa luôn yêu thương và dẫn dắt cuộc đời chúng con. Chúng con xin trao gởi tất cả những lắng lo về cuộc sống này cho Chúa. Xin Chúa thêm đức tin cho chúng con để khi tìm mưu sinh, chúng con luôn cố gắng sống bác ái với mọi người xung quanh và nỗ lực tìm kiếm Nước Trời. Amen. 


Comments are closed.