Thứ Tư tuần XIV Thường Niên – Ngày 12/7/2023

Lời Chúa: Mt 10,1-7

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ Người lại, và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền.

Đây là tên của mười hai Tông đồ: Trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em của ông, Giacôbê con ông Giêbêđê và Gioan em của ông, Philipphê và Bartôlômêô, Tôma và Matthêu người thu thế, Giacôbê con ông Alphê và Tađêô, Simon nhiệt tâm và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người.

Chúa Giêsu đã sai mười hai vị này đi và truyền rằng: “Các con đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào thành của người Samaria. Tốt hơn, các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. Các con hãy đi rao giảng rằng: ‘Nước Trời đã gần đến'”.

 


Suy niệm

THIÊN CHÚA GỌI VÀ TRAO BAN SỨ VỤ

“Các con hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel” (Mt 10,6)

Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh sử Matthêu cho chúng ta biết danh sách Nhóm Mười Hai Tông đồ. Danh sách ấy không những cung cấp cho chúng ta thông tin về Nhóm Mười Hai mà còn ẩn chứa nhiều điều sâu xa, phác họa cách rõ nét đường lối của Thiên Chúa được thực hiện nơi Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu đã chọn những môn đệ từ mọi thành phần trong xã hội. Có người là ngư phủ, có người làm nghề thu thuế, có người thuộc nhóm quá khích, thậm chí có cả những người mà Chúa biết sau này sẽ bán đứng mình. Nhìn vào xuất thân của các Tông đồ, chúng ta có thể nghiệm thấy rằng Thiên Chúa là Đấng không thiên vị ai. Người ban ơn cứu độ cho kẻ có tội lẫn người công chính, người giàu lẫn người nghèo. Tất cả mọi người đều được Thiên Chúa chọn. Về phía người môn đệ, họ có quyền chọn lựa, hoặc theo Chúa đến cùng hoặc từ khước.

Các môn đệ được Chúa Giêsu sai đi tiếp nối công việc của Người. Trong khoảng thời gian của hành trình ba năm sứ vụ công khai, phần lớn thời gian Chúa Giêsu dành để rao giảng về Nước Thiên Chúa nơi cộng đồng người Do Thái. Lệnh truyền đầu tiên mà Đức Giêsu trao cho các môn đệ để giúp các ông thực tập cũng được giới hạn nơi những “chiên lạc nhà Israel”. Chỉ đến khi Người sống lại và lên trời, Người mới truyền lệnh cho các ông đem Tin Mừng đến tận cùng trái đất (x. Mt 28,16-20).

Việc Thiên Chúa muốn con người làm không phải là những công trình lớn lao, tầm mức. Thiên Chúa chọn những con người tầm thường, yếu đuối để góp phần vào chương trình của Người. Thiên Chúa trao cho con người những việc nhỏ bé, không hề vượt quá khả năng, để con người cộng tác với Ngài và với nhau hầu mở mang Nước Chúa.

Lạy Chúa, chúng con xin tạ ơn Chúa bởi Chúa đã chọn gọi chúng con, dù chúng con chỉ là thụ tạo, số phận mong manh và yếu đuối. Chúng con hết lòng tạ ơn Chúa cho chúng con được cộng tác vào công trình cứu độ của Ngài. Xin Chúa tiếp tục thêm sức và đồng hành với chúng con. Amen.


Comments are closed.