Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên – Ngày 07/07/2022

Lời Chúa: Mt 10,7-15

Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn.

Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Nếu người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy giũ bụi chân lại. Thầy bảo thật anh em, trong Ngày phán xét, đất Xơđôm và Gômôra còn được xử khoan hồng hơn thành đó.”

 


Suy niệm

CỘNG TÁC VÀO SỨ VỤ CỦA CHÚA GIÊSU

“Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: ‘Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần’” (Mt 10,7).

Trên hành trình thi hành sứ vụ, Chúa Giêsu đã chọn gọi các môn đệ, để ở với Ngài, được Ngài dạy dỗ và cho tham dự vào sứ vụ của Ngài. Tin Mừng hôm nay thuật lại việc sau khi đi theo Chúa Giêsu một thời gian, các ông được Chúa Giêsu sai đi thi hành sứ vụ của Ngài với nội dung: “Các con hãy đi rao giảng rằng ‘Nước Trời đã gần đến’” (Mt 10, 7). Khi trao cho các Tông đồ sứ vụ rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu muốn họ cũng được tham dự cùng một cuộc sống, công việc và thậm chí quyền năng của Ngài. Vì thế, các Tông đồ là những người làm các công việc đầy tình yêu thương và quyền năng của Chúa Giêsu: “Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ” (x. Mt 10, 8). Đồng thời, Chúa bảo các ông phải hoàn toàn phó thác vào Thiên Chúa, dám từ bỏ của cải vật chất “Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy” (Mt 10, 9). Đây là chân dung những người môn đệ mà thế giới ngày nay đang cần.

Nhờ phép Rửa tội, mọi tín hữu cũng được chia sẻ sứ vụ của Chúa Giêsu. Họ là những người thực sự có phúc vì họ được chia sẻ cuộc sống và được làm công việc Chúa Giêsu đã làm. Khi chia sẻ sứ vụ của Chúa như thế, các tín hữu sẽ nghiệm ra một điều cao cả là họ cũng đang dự phần vào sự chiến thắng của Chúa Giêsu trước ba thù là Satan, thế gian và xác thịt. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, người tín hữu vẫn thấy khó có thể vượt qua những khó khăn bên trong lẫn bên ngoài để có thể đến với những bệnh nhân, khó có lòng quảng đại để đến với những người bị loại ra bên ngoài xã hội… Người tín hữu cũng bị lôi kéo bởi sức hấp dẫn của các trào lưu thế tục: Tiền tài, quyền lực và danh vọng vẫn chi phối đời sống của họ. Người tín hữu cũng bị sự xung đột và chiến đấu nội tâm mà lắm khi cũng mất bình an như bao nhiêu người khác. Thế nhưng, người tín hữu vẫn luôn được an ủi trong đức tin đầy niềm hy vọng vào sứ vụ của mình. Vì họ biết chắc rằng Chúa Giêsu luôn đồng hành trên mọi nẻo đường và mọi ngõ ngách, thậm chí trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất họ cũng gặp được Chúa Giêsu, bởi chính Ngài cũng đã từng trải qua như vậy.

Lạy Chúa Giêsu, xin gia tăng và kiện toàn đức tin nơi chúng con, để trong mọi hoàn cảnh khi thi hành sứ vụ, chúng con luôn thấy vững tâm và an bình trong Chúa. Amen.


Comments are closed.