Thứ Năm Tuần X Thường Niên – Ngày 09/06/2022

Lời Chúa: Mt 5,20–26

“Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng”.

 


Suy niệm

YÊU LÀ ĐÓN NHẬN

“Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ.”(Mt 5,23-24).

Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta đến với Ngài, không phải với nghi thức cồng kềnh hay lễ vật cao sang, nhưng với tấm lòng bình an, khiêm hạ, không oán ghét, không hận thù, không vướng bận lo âu. Để đạt được điều đó, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ của mình : “Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ”(Mt 5,23-24).

Thiên Chúa dựng nên chúng ta vì tình yêu, Ngài cũng không quên đặt vào trong mỗi chúng ta tình yêu của Ngài như những nén bạc vô giá. Đón nhận hồng ân cao cả, chúng ta ý thức trách nhiệm sống yêu thương như một đòi hỏi về căn tính, đồng thời biết tạo nên những hoa trái của yêu thương nên lễ dâng của cuộc đời mình. Bài Tin mừng ngày hôm nay chỉ cho ta nhìn thấy tình cảnh một anh bạn rất có thể rơi vào cảnh tù ngục chỉ vì chưa kịp hoà giải, chưa kịp yêu thương. Chúng ta nhớ đến một dụ ngôn khác, cũng trong Tin mừng theo thánh Mátthêu kể về người đầy tớ mắc nợ bất lương: Ông chủ chạnh lòng thương tha hết số nợ cho người đầy tớ của mình. Đến lượt mình, người đầy tớ lại không biết cảm thông, tha nợ cho người bạn hữu của mình. Chủ anh biết được đã tống anh ta vào ngục, cho đến khi anh trả hết đồng xu cuối cùng (x. Mt 18,23-35). Hai dụ ngôn là sự nhắc nhớ mỗi người chúng ta về trách nhiệm và nghĩa vụ phải yêu thương, vì trong ngày sau hết, hết thảy chúng ta đều sẽ trả lẽ trước mặt Thiên Chúa về món tài sản Tình Mến Ngài đã trao ban.

“Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời” (Mt 5,20). Yêu thương không được giả hình giả bộ, không chỉ trên chóp lưỡi đầu môi, nhưng được cụ thể hoá bằng sự bước ra khỏi chính mình để hướng đến tha nhân. Tha thứ là bước lên trên hành trình của yêu thương. Đã yêu thương là không sợ hy sinh, thiệt thòi. Đã cho đi thì không mong nhận lại. Càng sống yêu thương, ta càng sống đúng căn tính Kitô của mình. Càng sống yêu thương, ta càng trở nên giống Thiên Chúa.

Thiên Chúa đã yêu thương, tha thứ, chấp nhận thân phận yếu đuối của chúng ta và trở nên một như chúng ta. Xin cho chúng ta biết đón nhận mọi người bằng một tình yêu vô vị lợi. Xin cho chúng ta đừng ngần ngại yêu thương, đừng chần chứ tha thứ. Chúng ta phải sống yêu thương vì chính Chúa đã yêu ta trước, chúng ta tha thứ vì tin rằng sẽ được Chúa thứ tha. Amen.


Comments are closed.