Thứ Năm Tuần V Phục Sinh – Ngày 06-05-2021 Thứ Năm Tuần V Phục Sinh – Ngày 06-05-2021

Lời Chúa: Ga 15,9-11

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn”.

 


Suy niệm

Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU CHÚA

Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy (Ga 15,9b)

Khi thích một sự vật, ta cần có cách thức và phương thế để sở hữu sự vật mình thích. Khi yêu một người, ta cần học cách thay đổi bản thân, sửa đổi mình theo ý người yêu để họ đón nhận và sống cùng mình. Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa đã xuống trần gian và mời gọi con người đến để được ở lại trong tình yêu Chúa luôn mãi. Vậy nên, ta cũng cần có cách biến đổi đời sống để được ở lại trong tình yêu Chúa. Lời Chúa hôm nay chỉ cho chúng ta phương thế để được ở trong tình yêu Ngài.

Khi chúng ta ở trong tình yêu Chúa Giêsu là chúng ta được ở trong tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa. Tình yêu Chúa Giêsu dành cho chúng ta cũng là tình yêu của Chúa Cha dành cho Chúa Giêsu, như Chúa Giêsu đã nói: Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy (x.Ga 15,9a). Tuy nhiên, để ở trong tình yêu Chúa cần có điều kiện: chúng ta được mời gọi tuân giữ các điều răn của Thầy (x.Ga 15,10a). Cách cụ thể, Chúa Giêsu đã nêu gương trước qua việc giữ giới răn, và Ngài đang ở trong tình yêu Chúa Cha: Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người (x.Ga 15,10b). Bên cạnh đó, ở lại trong tình yêu Chúa còn có nghĩa là chúng ta ở lại trong tha nhân bằng tình yêu thương mọi người: ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình (x.1Ga 4,21). Cả cuộc đời Chúa Giêsu đã đến ở cùng chúng ta và mãi ở cùng chúng ta cho đến muôn đời. Thế nên, giới răn mến Chúa yêu người như điều kiện để được Chúa yêu và ở lại trong tình yêu Chúa vậy.

Cuộc sống người Kitô hữu gắn liền với thánh lễ nơi nhà thờ hay nhà nguyện. Nơi này, từng người đến để phó thác hồn xác vào tình yêu của Chúa, lắng nghe lời Chúa dạy và rước Thánh Thể Chúa vào tâm hồn. Nhờ vậy, chúng ta được ở trong tình yêu Chúa. Bên cạnh đó, tình yêu Chúa sẽ được trải dài trong suốt cuộc đời khi chúng ta sống chia sẻ cho tha nhân, vì Chúa đang ở trong họ. Thế nên, khi đến với tha nhân, đối xử tốt với họ là chúng ta đang được ở trong tình yêu của Ngài rồi, vì Chúa đã nói: mỗi lần các con làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các con đã làm cho chính Ta vậy (x. Mt 25,40). Chúa trao hiến mình để nuôi sống và nâng đỡ chúng ta, và Ngài cũng đang muốn chúng ta cũng chia sẻ cho những người nghèo khó như vậy. Cụ thể, chúng ta hy sinh bữa ăn chay để cầu nguyện cho những linh hồn bị lãng quên, dành chút thời gian thăm viếng người hàng xóm đau bệnh nặng, hiền lành và nhẫn nại khi bị người khác chê bai. Đó là cách thế để tình yêu Chúa ở lại trong chúng ta và trong tha nhân.

Yêu vì biết mình được yêu. Xin cho mỗi người chúng ta ngày càng cảm nhận được Chúa yêu ta vô tận, từ đó biết đáp lại tình yêu Chúa qua việc giữ các giới răn, yêu thương giúp đỡ tha nhân, những người chưa nhận biết Chúa, để họ cũng biết Chúa đang yêu họ, hầu giúp họ đến với Chúa để được ở lại trong tình yêu Chúa.