Thứ Tư Tuần V Phục Sinh – Ngày 05-05-2021

Lời Chúa: Ga 15,1-8

Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng : “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy. Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như nhành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin, và sẽ được. Ðây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy”.

 


Suy niệm

Ở LẠI VỚI CHÚA GIÊSU

“Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em” (Ga 15,4)

Mục đích hành trình thiêng liêng của mỗi Kitô hữu là ngày càng đi sâu vào tương quan tình yêu với Chúa Giêsu, ở lại với Ngài. Như cành nho gắn liền với cây nho thế nào thì đời sống của chúng ta cũng cần đến Chúa như vậy.

Nho là sản phẩm quen thuộc quen thuộc và gần gũi với dân Israel. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa được ví như người trồng nho, còn Israel là cây nho hảo hạng, giống thuần chủng (x. Gr 2,21). Thiên Chúa đã yêu thương vườn nho, làm tất cả những điều tốt đẹp nhất cho nó. Thế nhưng, thay vì sinh trái tốt thì Israel lại sinh ra những chùm nho dại (x. Is 5,4). Trong khi Thiên Chúa trung tín yêu thương dân Ngài thì họ lại bất trung, chạy theo ngẫu tượng. Điều mà Israel không thể làm vui lòng Thiên Chúa thì Chúa Giêsu đã thực hiện. Chúa Giêsu chính là cây nho đích thực mà Chúa Cha đã đem trồng. Qua mầu nhiệm Nhập Thể, Thiên Chúa đã cắm lều ở giữa chúng ta (x. Ga 1,14) để đem đến cho chúng ta sự sống dồi dào của Thiên Chúa. Đặc biệt trong mầu nhiệm Khổ Nạn và Phục Sinh, Đức Giêsu là cây nho đích thực đã được Chúa Cha “cắt tỉa” để đem đến cho chúng ta sự sống đời đời. Không những thế, tình yêu còn thúc đẩy Chúa Giêsu ở lại với chúng ta mỗi ngày cho đến tận thế qua tặng phẩm là Bí tích Thánh Thể. Thật vậy, hình ảnh cây nho nói lên sự hợp nhất giữa Đức Giêsu và những kẻ thuộc về Người. Chúng ta ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta. Sự kết hiệp mang tính hai chiều này vừa đề cao ân sủng của Thiên Chúa vừa xem trọng vai trò tích cực của chúng ta.

Hình ảnh cành nho gắn liền với cây nho giúp chúng ta ý thức hơn sự cần thiết của việc ở lại với Chúa. Thánh sử Gioan đã sử dụng điệp ngữ “ở lại” 8 lần, với những hình thức khác nhau để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc liên lỉ ở lại với Chúa. Ở lại với Chúa đòi buộc chúng ta phải từ bỏ với những thú vui trần gian là những đam mê và dục vọng. Khi bị “cắt tỉa” chắc chắn chúng ta đau đớn nhưng sẽ đem lại nhiều hoa trái tốt. Ở lại với Chúa là một hành trình lâu dài, cần sự kiên nhẫn. Đó là một nỗ lực liên tục của chúng ta, khi vui cũng như lúc buồn, khi khó khăn cũng như lúc thuận lợi. Chúng ta cần vượt qua những cảm xúc vui buồn để thực sự gắn bó với Chúa trong một đức tin sâu xa. Một khi đã có được kinh nghiệm riêng tư với Thiên Chúa, chúng ta sẽ cảm nghiệm được niềm vui mà Chúa ban cho những ai hằng tìm kiếm Ngài. Bên cạnh đó, việc ở lại với Chúa là động lực thúc đẩy chúng ta đi ra với anh chị em. Chỉ khi ở trong Chúa thì sự sống thần linh và tình yêu của Chúa sẽ lưu chuyển trong chúng ta. Chính kinh nghiệm ở lại với Chúa sẽ giúp chúng ta mở lòng đón nhận những khác biệt và thiếu sót nơi anh chị em.

Chúng ta hãy xin Chúa giúp cho chúng ta có được lòng khao khát được nên một với Chúa. Xin cho Lời Chúa cắt tỉa cuộc đời chúng ta và Bí tích Thánh Thể cho chúng ta được thông dự vào tình yêu của Thiên Chúa.


Comments are closed.