Thứ Năm Tuần Thánh – Chiều TƯỞNG NIỆM BỮA TIỆC LY CỦA CHÚA – Ngày 01-04-2021

Lời Chúa: Ga 13,1-15

Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng. Sau bữa ăn tối, ma quỷ gieo vào lòng Giuđa Iscariô, con Simon, ý định nộp Người. Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay mình, và vì Người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa. Người chỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu; Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy Người đến chỗ Simon Phêrô, ông này thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy định rửa chân cho con ư?”. Chúa Giêsu đáp: “Việc Thầy

làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu”. Phêrô thưa lại: “Không đời nào Thầy sẽ rửa chân cho con”. Chúa Giêsu bảo: “Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được dự phần với Thầy”. Phêrô liền thưa: “Vậy xin Thầy hãy rửa không những chân con, mà cả tay và đầu nữa”. Chúa Giêsu nói: “Kẻ mới tắm rồi chỉ cần rửa chân, vì cả mình đã sạch. Tuy các con đã sạch, nhưng không phải hết thảy đâu”. Vì Người biết ai sẽ nộp Người nên mới nói: “Không phải tất cả các con đều sạch đâu”.

Sau khi đã rửa chân cho các ông, Người mặc áo lại, và khi đã trở về chỗ cũ, Người nói: “Các con có hiểu biết việc Thầy vừa làm cho các con chăng? Các con gọi Ta là Thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật Thầy như vậy. Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì Thầy đã làm gương cho các con để các con cũng bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho các con”.

 


Suy niệm

PHỤC VỤ TRONG YÊU THƯƠNG

Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em (Ga 13,15)

Thứ Năm Tuần Thánh hướng chúng ta tới thời điểm trước khi Chúa Giêsu bị trao nộp. Ngài đã trối lại cho Giáo Hội Hy Lễ mới và vĩnh cửu cùng bài học yêu thương phục vụ để Giáo Hội cử hành mãi mãi trong sự tưởng nhớ đến Ngài.

Trong suốt hành trình dương thế, Chúa Giêsu đã để lại cho nhân loại, cách riêng nơi các môn đệ nhiều bài học quý giá. Bài học ấy có thể là trực tiếp hay gián tiếp nơi các dụ ngôn tùy vào không gian và thời gian. Đoạn Tin mừng hôm nay, qua việc rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giêsu nêu gương cho chúng ta bài học về “phục vụ trong yêu thương”. Ngài đã tự hạ mình như một “đầy tớ” để rửa chân cho các môn đệ. Qua hành động này, một cách nào đó Đức Giêsu đã muốn thu tất cả ý nghĩa cuộc đời của Ngài lại để ý nghĩa đó được khắc sâu trong ký ức của các môn đệ; rồi một ngày kia các ông sẽ hiểu: “Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu” (Ga 13,7). Chúa Giêsu đã cho chúng ta mẫu gương về một đời sống hao tổn vì người khác, một cuộc đời trở thành “tấm bánh bẻ ra cho thế giới”. Phục vụ theo gương Chúa Giêsu diễn tả điều cao quý nhất của điều răn mới đó là “yêu thương”. Thánh Gioan nói rằng: phục vụ có đặc điểm là “không yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng yêu thương cách chân thật và bằng việc làm” (1Ga3,18). Phục vụ là cách chúng ta biểu lộ tình yêu không tìm tư lợi nhưng tìm lợi ích của người khác, không tìm kiếm mình nhưng là hiến mình. Đồng thời nó còn biểu lộ sự khiêm nhường trong phục vụ. Chúa Giêsu đã để lại cho các môn đệ bài học về sự khiêm nhường và phục vụ mà chúng ta được mời gọi bắt chước khi chúng ta trở nên một với Ngài. Ngài đã rửa chân cho các Tông đồ của Ngài để dạy cho họ và chúng ta rằng Mình và Máu của Ngài được ban để cho phép chúng ta yêu thương như Ngài đã yêu thương. Thật vậy, bác ái và khiêm nhường cộng lại làm nên sự phục vụ theo tinh thần Phúc Âm: phục vụ trong yêu thương. Đây là những điều Chúa Giêsu đã sống, đã làm và đã để lại mẫu gương cho chúng ta noi theo.

Theo gương Chúa Giêsu, có biết bao gương hy sinh phục vụ cao cả đáng khâm phục. Cụ thể, với những gì chúng ta đã và đang trải qua đại dịch Covid-19, biết bao nhiêu nghĩa cử yêu thương của các Bác sĩ và nhân viên Y tế đã âm thầm hy sinh để phục vụ các bệnh nhân; hay đâu đó những “bao gạo” ATM và vô số những nghĩa cử khác chúng ta đã thấy nơi mình sống. Đối với từng người Kitô hữu chúng ta, ngoài việc tham dự Thánh lễ, chúng ta cần làm gì để thực hành lời Chúa dạy về “yêu thương, phục vụ tha nhân” trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh này?

Xin tình yêu Chúa đổ tràn trên mỗi người để Ngài giúp chúng ta biết sống quảng đại, dấn thân phục vụ, giúp đỡ anh chị em mình; nhất là các bệnh nhân và những người nghèo khổ.


Comments are closed.