Thứ Năm tuần IX Thường Niên – Ngày 8/6/2023

Lời Chúa: Mc 12, 28b- 34

Khi ấy, có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?”. Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó”. Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ”. Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!”. Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

 


Suy niệm

CHÚA GIÊSU, THẦY DẠY VỀ TÌNH YÊU

“Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” (Mc 12, 28b)

Bài Tin Mừng hôm nay kể lại cuộc đối thoại giữa tiến sĩ luật Do Thái và Chúa Giêsu về điều răn quan trọng nhất. Vào thời Đức Giêsu, nước Do Thái cũng có bộ luật gồm hàng trăm khoản luật khác nhau, và họ không biết điều nào là quan trọng nhất. Thế nên, tiến sĩ luật đã hỏi Đức Giêsu một câu hỏi hóc búa: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào trọng nhất?” Đức Giêsu đã trả lời rằng: hai giới luật quan trọng nhất là yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu thương tha nhân như chính mình. Như vậy, cốt lõi của mọi điều luật là lòng yêu mến. Mến Chúa yêu người tuy là hai giới răn khác nhau, nhưng lại không thể tách biệt nhau.

Như vậy, có thể nói cốt cách của đạo chúng ta là “mến Chúa – yêu người”. Nếu chúng ta muốn dùng một chữ thôi để diễn tả đạo Chúa trong Kinh Thánh, thì không chữ nào thích hợp hơn là chữ “yêu”, đó là yêu Chúa và yêu người. Tình yêu là nền tảng cho đời sống đạo. Không thấy bóng dáng của tình yêu thì cuộc sống sẽ trở thành gánh nặng. Sống đạo là đi vào trong tương quan giao ước tình yêu, để sống với cả con tim, cả khối óc, cả cuộc đời. Tình yêu con người lấy tình yêu Thiên Chúa làm mẫu mực, vì thế, Chúa Giêsu đã nối kết điều răn yêu người thân cận với điều răn thứ nhất.

Lời Chúa hôm nay là một lời mới gọi và cũng là lời nhắc chúng ta sống tương quan tình yêu với Chúa và với tha nhân. Trước tiên, yêu người là một trắc nghiệm không thể chối cãi được của tình yêu đối với Thiên Chúa, nghĩa là nếu chúng ta nói: chúng ta yêu Chúa lắm mà lại đối xử tệ với người khác, bất kể người đó là ai, chúng ta vẫn là người nói dối, và Chúa sẽ không nhận lòng yêu mến của chúng ta. Thánh Gioan nói: “Nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối”. Kế đến, yêu người không phải chỉ là yêu thương theo tình cảm, bởi vì Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phải yêu thương cả kẻ thù. Nếu chúng ta chỉ yêu thương những người yêu thương mình, quý mến mình, là chuyện bình thường, không cần gì phải nói. Cuối cùng, yêu người là sẵn sàng giúp đỡ họ bằng lời nói, thái độ, việc làm, tinh thần hay vật chất. Sau hết chúng ta ta hãy nhớ: tới ngày phán xét, chúng ta sẽ bị phán xét về tình yêu cụ thể này, tức tình yêu người, tình yêu thương anh em.

Yêu Chúa và yêu tha nhân là hai mối liên hệ nền tảng của đời sống Kitô hữu. Nhưng rất nhiều khi, chúng ta chưa thực sự để tâm cho mối liên hệ này, khiến chúng ta cứ kéo lê đời mình trong hận thù và đau khổ. Chúng ta cùng thành tâm thống hối về những lỗi phạm đến tình yêu, xin Chúa là Đấng giàu lòng thương xót tẩy luyện tâm hồn, để mỗi ngày chúng ta bớt bất xứng hơn trước mặt Chúa và mọi người.

Lạy Chúa, tội chính là xa rời tình yêu, phạm tội tức là làm tổn thương mối liên hệ với Chúa và với tha nhân. Chính vì thế, trở về với Chúa không gì khác hơn là trở về với tình yêu, bởi vì thánh Gioan đã định nghĩa: Thiên Chúa là tình yêu. Xin cho chúng con luôn biết sống tình yêu thương như Chúa đã truyền dạy cho chúng con. Amen.


Comments are closed.