Thứ Năm Tuần 1 Mùa Vọng – Ngày 03/12/2020 – Thánh Phanxicô Xavie, Linh mục

Lời Chúa: Mc 16, 15-20

Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh”.

Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.

 


Suy niệm

LOAN BÁO TIN MỪNG CHO MUÔN DÂN

Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật”. (Mc 16,15)

Khi Chúa Giêsu phục sinh và về Trời, Ngài đã hoàn tất sứ ơn cứu độ cho con người. Giờ đây, Ngài trao sứ vụ loan báo Tin Mừng cho các môn đệ, để các ông rao giảng Tin Mừng cứu độ cho mọi người sống trên trần thế. Hôm nay, sứ vụ đó vẫn được tiếp tục với chúng ta là những người đã trở thành con cái Thiên Chúa trong Bí tích Phép Rửa.

Trong chương cuối cùng của Tin Mừng Matcô, trình thuật Tin Mừng cho chúng ta biết về cuộc hiện ra của Chúa Giêsu với mười một Tông đồ. Với cuộc gặp gỡ này, Chúa Giêsu đã trao sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho mười một môn đệ.Tin Mừng về Đức Giêsu Kitô xuống thế làm người, đã chết và đã phục sinh hẳn là một hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa đã ưu ái trao ban cho con người, để những ai tin thì được ơn cứu độ.Như thế, sứ vụrao giảng Tin Mừng này được Chúa Giêsu trao cho các Tông đồ. Đó vừa là vinh dự cũng vừa là trách nhiệm cho các ông. Dẫu biết rằng, các Tông đồ vẫn là những con người bất toàn nhưng các ông,với ơn của Thiên Chúa, được mang sứ điệp tình yêu và ơn cứu độ của Chúa Giêsu đến chân trời góc bể, khi Ngài nói: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật” (Mc 16,15).Vì thế, các Tông Đồ đã dành tất cả cho sứ vụ loan báo Tin Mừng, dù gặp biết bao gian khổ, tra tấn, tù đày,… và cuối cùng là có thể dùng chính mạng sống của mình, để làm chứng cho Tin Mừng;ngõ hầu,những ai tin nhận và sống theo theo giá trị của Tin Mừng thì được cứu độ.

Sứ mệnh mà Chúa Giêsu giao phó cho các tông đồ đã được thực hiện suốt dòng thời gian, và còn tiếp tục trong ngày hôm nay.Sứ vụ này đòi hỏi sự cộng tác của tất cả mọi người.Vì thế, mỗi kitô hữu là thành phần của Giáo hội. Mỗi người theo địa vị, trách nhiệm được Thiên Chúa ủy thác và được Giáo hội trao phó,phải luôn nỗ lực thực hiện sứ mạng rao giảng Tin Mừng cứu độ cho muôn dân. Như vậy, để có thể rao giảng Tin Mừng, bản thân chúng ta phải đi vào mối tương quan với chính Chúa Giêsu, nghĩa là xác tín rằng Chúa Giêsu Phục sinh đang hiện diện, đồng hành và nâng đỡ chúng ta. Từ đó, chúng ta mới có thể trở nên chứng nhân cho Tin Mừng ngay trong gia đình mình và cũng cho thế giới hôm nay.

Hôm nay, Giáo hội mừng kính thánhPhanxicô Xaviê, ngài đã rảo bước đi khắp nơi để đem Tin Mừng đến cho dân tộc Nhật Bản, Mã Lai và Ấn Ðộ. Cuộc sống của ngài là một cuộc đời chia sẻ cảm thông sâu xa với những người nghèo khổ nhất. Thánh nhân đã vui mừng và hãnh diện vì được rao giảng về Chúa Cứu Thế. Xin cho chúng ta,qua lời chuyển cầu của thánh nhân, cũng ý thức được rằng cuộc đời chúng ta phải là lời chứng sống động về Chúa Kitô: bằng việc biết chia sẻ cơm bánh cho những người đói khát, thăm viếng an ủi những người đau khổ thể xác cũng như tâm hồn, nâng đỡ và cảm thông với các tội nhân biết ăn năn sám hối trở về với Chúa.


Comments are closed.