Thứ Tư Tuần 1 Mùa Vọng – Ngày 02/12/2020

Lời Chúa: Mt 15,29-37

Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần biển Galilêa, và Người lên ngồi trên núi; dân chúng lũ lượt đến cùng Người, đem theo kẻ câm, mù, què, liệt và nhiều người khác, và đặt họ dưới chân Người. Người đã chữa lành họ. Dân chúng kinh ngạc nhìn thấy kẻ câm nói được, người què bước đi, người đui lại thấy, và họ tôn vinh Thiên Chúa Ítraen.

Còn Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ mà phán: “Ta thương xót đoàn lũ này, vì đã ba ngày, họ ở lại với Ta, nhưng không có gì ăn. Ta không muốn cho họ về bụng đói, sợ họ té xỉu dọc đàng”. Các môn đệ thưa Người: “Chúng con lấy đâu đủ bánh trong hoang địa này mà cho ngần ấy dân chúng ăn no”. Chúa Giê-su nói với họ: “Các con có bao nhiêu chiếc bánh”. Họ thưa: “Có bảy chiếc, và ít con cá nhỏ”. Người truyền dân chúng ngồi xuống đất. Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các môn đệ đem cho dân chúng. Tất cả đều ăn no, và mảnh vụn còn lại người ta thu lượm được bảy thúng đầy. Số người đã ăn lên tới bốn ngàn, không kẻ đàn bà con nít. Sau khi giải tán dân chúng, Người bước lên thuyền và đến địa phận Magađan.

 


Suy niệm

NGHE VÀ Ở LẠI VỚI CHÚA ĐỂ ĐƯỢC CỨU ĐỘ

Chúa Giêsu phán: “Ta thương xót đoàn lũ này, vì đã ba ngày, họ ở lại với Ta, nhưng không có gì ăn. Ta không muốn cho họ về bụng đói, sợ họ té xỉu dọc đàng” (Mt 15,32)

Các tông đồ là những người được Chúa tuyển chọn cách riêng để đi theo Người trên hành trình rao giảng về Nước Thiên Chúa. Tuy được chọn riêng, các ngài vẫn phải trải qua một quá trình như những người khác: Nghe lời Chúa và ở lại với Người để được cứu độ.

Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy rõ tiến trình ấy. Dân chúng lũ lượt đến với Chúa Giêsu. Họ kéo đến cùng Người để nghe Người giảng dạy. Đến lắng nghe Chúa Giêsu giảng dạy đồng nghĩa với việc muốn ở lại với Người. Sự ở lại có tính chất thể lý khi họ gác lại mọi chuyện, bỏ qua những việc làm thường nhật để chọn việc quan trọng hơn là nghe Chúa giảng dạy. Ở lại còn mang nghĩa tinh thần khi đến nghe Chúa giảng dạy với lòng mến và ước mong nhờ Lời Chúa mà họ có thể rút ra bài học cho bản thân. Ở lại trong tinh thần còn biểu lộ tình yêu muốn thi hành Lời Chúa dạy.

Mọi người đến ở lại với Chúa với những ý nghĩ và mục đích riêng. Song, tất cả đều có chung một đích điểm là ở lại với Chúa Giêsu để được chữa lành. Người đau bệnh được lành mạnh. Người bị quỷ ám được ơn giải thoát. Người có tội được tha thứ… Chúa Giêsu chữa lành tất cả mọi người nếu họ có lòng tin.Không dừng lại ở đó, Chúa Giêsu còn ban cho họ lương thực để được sống. Như thế, những ai đến và ở lại với Chúa Giêsu không những được chữa lành phần xác, phần hồn mà còn được ban cho sự sống.Đến ở lại với Chúa Giêsu còn được Người thiết đãi một bữa tiệc giống như Tiên tri Isaia tiên báo về bữa tiệc cánh chung: Thiên Chúa sẽ thiết đãi thịt béo ngậy và rượu ngon tinh chế. Khi ấy, Ngườisẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần, lau khô dòng lệ và xóa sạch nỗi ô nhục của mỗi người. Vì thế, chúng ta hoan hỷ vui mừng bởi được Người cứu độ (x. Is 25,6-9).

Khi đến và ở lại với Chúa Giêsu, chúng tasẽ được hưởng những ân huệ cao quý mà không phải ai cũng có thể lãnh nhận được. Bữa tiệc cánh chung ấy, Chúa đã dọn sẵn cho chúng ta trong Thánh lễ hằng ngày. Qua Thánh lễ, chúng ta được hưởng nếm trước bữa tiệc cánh chung. Nhờtham dựtiệc Lời Chúa và Thánh Thể, chúng ta có thể được sống và sống dồi dào. Vì thế,hãy đến với Chúa qua Thánh lễ mỗi ngày!Nhưng, chúng tahãy đến với Chúa trong tình yêu và niềm hân hoan vì tin rằng: Thánh lễ là phương thế Chúa ở lại với chúng ta. Khi rước Mình Thánh Chúa, chúng ta đang rước lương thực trường sinh. Đó là của ăn để chúng ta được sự sống muôn đời trong Chúa Giêsu Kitô.

Xin Chúa ban thêm đức tin để chúng ta biết lãnh nhận những ân huệ Chúa ban trong Thánh lễ mỗi ngày hầu có thể được rước Mình và Máu Thánh Ngài và xác tín hơn lời Chúa dạy: “Ai ăn thịt và uống máu Người thì sẽ được sống muôn đời”. Amen.


Comments are closed.