Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh – Năm B

Lời Chúa: Lc 24, 13-35

Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Ðang khi họ nói truyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra Người. Người hỏi: “Các ông có truyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy?” Một người tên là Clêophas trả lời: “Có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Giêrusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay”. Chúa hỏi: “Việc gì thế?” Các ông thưa: “Sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nadarét. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ, trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp Người để xử tử và đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, chúng tôi vẫn hy vọng Người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi, quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mồ từ tảng sáng. Và không thấy xác Người, họ trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng: Người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mồ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói; còn Người thì họ không gặp”. Bấy giờ Người bảo họ: “Ôi kẻ khờ dại, chậm tin các điều tiên tri đã nói! Chớ thì Ðấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao?” Ðoạn Người bắt đầu từ Môsê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời Kinh Thánh chỉ về Người. Khi gần đến làng hai ông định tới, Người giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nhưng hai môn đệ nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày sắp tàn”. Người liền vào với các ông. Ðang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người. Ðoạn Người biến mất. Họ bảo nhau: “Phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta khi Người đi đường đàm đạo và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta đó ư?” Ngay lúc ấy họ chỗi dậy trở về Giêrusalem, và gặp mười một tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Các vị đó bảo hai ông: “Thật Chúa đã sống lại, và đã hiện ra với Simon”. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào.

 


Suy niệm

 Trên đường về làng Emmau có hai lữ khách. Họ âm thầm bước đi, mỗi người mỗi suy nghĩ nhưng có cùng một điểm chung là thất vọng. Hành trình theo Chúa kết thúc, mộng vỡ tan tành, thôi thì về quê tìm việc kiếm vợ. Các ông trở về mang theo một nỗi ê chề chán chường, pha chút xấu hổ với gia đình và lối xóm. Trên quãng đường dài ấy, một người thứ ba xuất hiện giúp hai ông hiểu Lời Chúa, nhờ vậy mà lòng họ ấm áp hơn. Với một chút lòng thành, hai ông cố nài ép Ngài ở với họ lâu hơn và rồi, họ nhận ra Đấng Phục Sinh qua dấu chỉ bẻ bánh quen thuộc của Thầy. Tâm hồn họ đã thực sự bừng cháy, niềm vui và hy vọng đã trở lại.

 Thế giới hôm nay không thiếu những tâm hồn khổ đau, thất vọng vì mất niềm tin, vì không tìm thấy ý nghĩa cuộc đời, vì nghèo đói, bị khinh bỉ, bị đặt ra ngoài lề xã hội… Những cảnh đời ấy đang rất cần được ngọn lửa Tin Mừng Phục sinh sưởi ấm và làm bừng lên sức sống hy vọng. Ước mong họ gặp được Đấng Phục Sinh khi lắng nghe Lời Chúa và tham dự vào bàn tiệc Thánh Thể. Ước mong ngày càng có nhiều chứng nhân đem Lời của Chúa và niềm vui Phục sinh đến cho họ.

Lạy Chúa Kitô Phục sinh, cảm tạ Chúa đã gặp gỡ, đồng hành, lắng nghe những nỗi niềm của hai môn đệ trên đường Emmau. Xin Chúa cũng đồng hành với chúng con trong mọi cảnh huống cuộc đời và giúp chúng con vượt qua những chán nản, nghi nan, muốn thoái lui trong hành trình theo Chúa để kiên trì trung thành với Chuá đến cùng. Amen.  


Comments are closed.