Thứ Năm sau Chúa Nhật 34 Thường Niên – Ngày 24/11/2016

Lời Chúa: Lc 9, 23-26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng mọi người rằng: “Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày và theo Ta. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất nó; còn ai mất mạng sống mình vì Ta, sẽ được sống. Vậy nếu con người được lời lãi cả thế gian mà phải thua thiệt và mất mạng sống mình, thì được ích gì? Bởi lẽ kẻ nào hổ thẹn vì Ta và vì lời Ta, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn khi họ đến trước tôn nhan Ngài, tôn nhan Chúa Cha và các Thiên Thần”.


Suy niệm

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9, 23b)

Thánh Rosa Lima nói: “Đây là chiếc thang thật và duy nhất của thiên đàng, và ngoài thập giá, không có chiếc thang nào khác để lên trời” (GLHTCG 618). Lời của vị thánh nữ được đúc kết từ chính sứ điệp Lời Chúa ngày hôm nay. Lời Chúa nói về việc Chúa Giêsu hứa ban phần thưởng nước trời cho những người chấp nhận bước theo Người, chấp nhận từ bỏ chính mình, vác lấy thập giá hằng ngày và liều mất mạng sống vì Tin Mừng. Thật vậy, môn đệ thì phải đi theo Thầy. Người môn đệ Chúa Giêsu không thể lên trời cùng thầy nếu không vác lấy thập giá như Người đã vác. Nhưng từ bỏ chính mình, vác thập giá mỗi ngày là gì? Đó là chấp nhận từ bỏ của cải, gia đình, thú vui và vui vẻ đón nhận những đau khổ trong cuộc sống như hiệp thông với hy tế của Đức Kitô. (x. Lc 9, 57-62)

Trên những bậc thang bước lên trời, người môn đệ sẽ nhận thấy sự giằng xé vì sức nặng của những đam mê thế gian, xác thịt kéo họ xuống, lôi họ xa Thiên Chúa. Những sức mạnh thế tục này là có thật. Thật vậy, có những người không chấp nhận đau khổ, không chấp nhận hi sinh, họ từ chối vác thập giá mỗi ngày. Họ được lời lãi cả thế gian nhưng thiệt mất linh hồn (x. Lc 9, 25). Rốt cuộc, họ hạnh phúc ở những nấc thang thấp nhất và xa rời hạnh phúc đích thực. Cũng có những người cảm nhận được lời mời gọi từ trên cao nhưng lại ngại phải từ bỏ, phải vác thập giá. Họ giống như những hạt lúa gieo vào bụi gai và bị bóp nghẹt. Cuối cùng, họ chọn lựa để sống “tương đối”, “dửng dưng” trước sự tồn tại của Thiên Chúa. Tuy vậy, vẫn có những con người cố gắng nỗ lực mỗi ngày tiến bước trên đường trọn lành. Họ chấp nhận từ bỏ chính mình, chấp nhận những đau khổ trong cuộc sống. Đó chính là những chứng nhân đích thực của Tin Mừng, trong đó có các Thánh Tử Đạo Việt Nam mà Giáo Hội mừng kính hôm nay. Các Thánh đã dám buông bỏ mọi sự, để Chúa chiếm hữu hoàn toàn, trung thành vác thập giá và liều mình vì Tin Mừng. Mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta cũng cầu xin cho được như các Ngài biết kiên trung vác lấy thập giá để lên trời bất kể những ràng buộc và lôi kéo của thế gian.

Lạy Chúa, xin cho con biết yêu mến thập giá mà Chúa gởi đến cho con mỗi ngày. Amen.


Comments are closed.