Thứ Năm sau Chúa Nhật 17 mùa Thường Niên – Ngày 28/07/2016

Lời Chúa: Mt 13, 47-53

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Ðến ngày tận thế cũng như vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không?” Họ thưa: “Có”. Người liền bảo họ: “Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái cũ, mới trong kho mình”. Khi Chúa Giêsu phán các dụ ngôn đó xong, thì Người rời khỏi nơi ấy.


Suy niệm

“”Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá.” (Mt 13,47)

Chúa Giê-su đã ví Nước Trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Người biết cá nào tốt và cá nào xấu. Người thấu hiểu tâm can con người. Người không tiêu diệt ngay những người tội lỗi như trong dụ ngôn cỏ lùng (Mt 13, 24-30). Người sẽ định ngày thanh lọc con người dựa trên những việc họ làm (Mt 25, 31-46). Thiên Chúa kiên trì trước sự dữ nơi con người. Người biết rằng một linh hồn là vô giá. Vì thế, Người luôn tạo điều kiện để người tội lỗi được quay trở về, ngay cả vào giây phút cuối đời như người trộm lành.

Chúa Giêsu đã đón nhận sự dữ và biến đổi thành nguồn cứu độ cho con người qua thập giá. Giáo Hội luôn đồng hành với con người, đón nhận người tốt lẫn kẻ dữ. Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta:“Bổn phận của chúng ta, những người có đức tin vững mạnh, là phải nâng đỡ những người yếu đuối, không có đức tin vững mạnh.”(Rm 15,1) Cách thức để nâng đỡ người anh em tội lỗi là: Trước hết cầu nguyện cho họ. Thứ hai, kiên trì trước những lầm lỗi của họ và thứ ba, lựa lời khuyên bảo đúng lúc. Thánh Giacôbê đã từng khẳng định: “Ai làm cho một tội nhân bỏ đường lầm lạc mà trở về, thì cứu được linh hồn ấy khỏi chết và che lấp được muôn vàn tội lỗi của mình.” (Gc 5,20)

Lạy Chúa, thời thơ ấu, con ước mơ thay đổi thế giới. Lớn lên một chút, con ước mơ thay đổi đất nước bằng việc cải thiện cuộc sống của những người nghèo. Giờ đây, con chỉ mong ước được đổi mới cuộc đời con trong tình yêu của Chúa và con ước mang về một linh hồn cho Chúa. Amen.


Comments are closed.