Thứ Năm – Ngày Thứ 7 Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Năm C

Lời Chúa: Ga 1, 1-18

Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thuỷ. Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng. Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng. Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra. Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý. Gioan làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng: “Ðây là Ðấng tôi tiên báo. Người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người có trước tôi”. Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác. Bởi vì Chúa ban Lề luật qua Môsê, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Ðức Giêsu Kitô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Ðấng ngự trong Chúa Cha, sẽ mạc khải cho chúng ta.


Suy niệm

Ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối và bóng tối đã không diệt được ánh sáng (Ga 1,4-5)

Cuộc sống trần gian của chúng ta là một cuộc hành trình. Chúng ta gặp muôn vàn thử thách, bị bóng tối tội lỗi che phủ lối đi, bị cái chết đe dọa trong suốt hành trình. Ngôi Lời làm người mang hy vọng cho chúng ta, Người là sự sống và ánh sáng cho nhân loại. Khi viết “Ở nơi Người là sự sống ” Thánh Gioan muốn xác quyết rằng: Ngôi Lời là sự sống tự nhiên và siêu nhiên của mọi tạo vật, Người là nguồn sống muôn đời cho thế gian, nguồn sống vô cùng viên mãn, bởi Người là con Thiên Chúa và cũng là chính Thiên Chúa. Nhờ nguồn sống thần thiêng Người trở thành ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng của Ngôi Lời là ánh sáng siêu nhiên, ánh sáng soi chiếu những ai đang sống trong bóng đêm tội lỗi, giúp họ định hướng đời mình và dẫn đưa họ đến cùng Thiên Chúa.

Ngôi Lời giáng trần đem sự sống và ánh sáng cho nhân loại. Những ai tin và đón nhận Người sẽ được thông phần vào sự sống và ánh sáng của Người. Như Ánh sáng đã chiếu soi và sưởi ấm thế gian thế nào, mỗi người Kitô hữu cũng được mời gọi đem đời sống của mình trở nên sự sống và ánh sáng, tỏa lan hơi ấm tình thương xua tan đi những tăm tối, lạnh lẽo giữa lòng nhân loại

Lạy Chúa, “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119). Xin cho mỗi người chúng con luôn biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa, để đời sống của chúng con trở nên ánh sáng chiếu soi trần gian. Amen

 


Comments are closed.