Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên – Ngày 13/11/2023

Lời Chúa: Lc 17,1-6

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca

Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng!

Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: Tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó.”

Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.” Chúa đáp: Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc”, nó cũng sẽ vâng lời anh em.

 


Suy niệm

TRUYỀN GIÁO TRONG THỜI ĐẠI TRUYỀN THÔNG

“Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã!” (Lc 17,1)

Có thể nói các phương tiện truyền thông đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống nhân loại hôm nay. Nơi truyền thông, con người có thể thu nhận và phát truyền rất nhiều thông tin. Có thông tin thật và tốt hướng con người đến tình yêu tha nhân và nhận biết Thiên Chúa. Nhưng cũng có thông tin giả và xấu nhằm dẫn dân tình đi theo những luận điệu xuyên tạc gây suy đồi các giá trị đạo đức và phẩm giá con người. Lời Chúa Giêsu nói trong Tin mừng hôm nay phần nào cũng nhắc nhở những người đang tạo ra và lan truyền nội dung xấu bằng các phương tiện truyền thông: Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng!

Người làm điều xấu công khai, không chỉ gây hậu quả cho chính bản thân, nhưng còn cám dỗ người xung quanh thực hiện điều tội lỗi ấy. Người truyền gương xấu có thể không là người trực tiếp thực hiện nội dung xấu, nhưng lại là người phát tán nội dung ấy. Hậu quả của người trực tiếp làm gương xấu có thể ảnh hưởng với những người trong một địa phương và mờ dần theo thời gian. Nhưng với những người phát tán nội dung xấu bằng phương tiện truyền thông có thể ảnh hưởng đến nhân loại với con số gấp bội nếu bao lâu nội dung xấu còn tồn tại trên thế giới.

Vậy, thay vì làm điều xấu và phát tán điều xấu, mỗi chúng ta hãy là những người thực hiện điều tốt và loan truyền điều tốt. Mỗi người có thể dùng các phương tiện truyền thông trên các nền tảng Facebook, Zalo… hay bằng chính lời nói, hành động và cuộc sống của mình để loan báo Đức Kitô và niềm hạnh phúc khi bước theo Ngài. Chính những việc làm đó sẽ lôi cuốn được nhiều người đến với Đức Kitô – Đấng làm gương và giúp chúng ta có thể tha thứ vô ngần vô hạn cho người xúc phạm đến ta, dù họ xúc phạm đến ta một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với ta: “Tôi hối hận”, thì ta vẫn tha thứ (x. Lc 17,4).

Lạy Chúa, phương tiện truyền thông trong thời đại chúng con vừa là cơ hội cho chúng con loan truyền Lời Chúa cho nhân loại, cũng vừa là phương tiện lợi hại để thế lực sự dữ lôi kéo người khác xa vào tội lỗi với những cám dỗ từ các gương xấu đang lan tràn trên nhiều trang mạng và báo đài. Khi đối diện trước sự dữ, là những người yếu đuối, chúng con cũng thưa lên với Chúa như các Tông đồ xưa: Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con. Với lòng tin vào quyền năng của Thiên Chúa sẽ chiến thắng sự ác, chúng con nguyện ra sức dùng đủ mọi phương tiện mình có để loan truyền Lời Chúa trong lòng thế giới hôm nay. Amen.


Comments are closed.