Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên – Ngày 14/11/2023

Lời Chúa: Lc 17,7-10

Khi ấy, Chúa Giê-su phán : “Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về liền bảo nó rằng: “Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa”, mà trái lại không bảo nó rằng: “Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống”. Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không. Thầy nghĩ rằng không. Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng : chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm”.

 


Suy niệm

KHIÊM TỐN PHỤC VỤ

“Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm” (Lc 17,10)

Theo lẽ công bằng, làm tốt được thưởng, làm xấu bị phạt. Theo đó, người Biệt Phái chủ trương làm việc cốt để Chúa thưởng công. Tuy nhiên, trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu lại dạy: “phần các con, khi làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là đầy tớ vô dụng, chúng tôi chỉ làm những việc bổn phận mà thôi” (Lc 17,10). Điều Chúa dạy có ý nghĩa gì? Chúng ta phải hiểu và sống Lời Chúa như thế nào?

Qua dụ ngôn, Chúa Giêsu dạy môn đệ phải loại bỏ lối suy nghĩ của người Biệt Phái: làm việc cốt để Chúa thưởng công; trái lại, họ phải khiêm tốn nhìn nhận mình là đầy tớ của Thiên Chúa. Là đầy tớ, ta chỉ sống thực sự khi sống cho Thiên Chúa; ngược lại, càng sống cho riêng mình, ta càng đánh mất bản thân. Công Đồng Vaticanô II trong Hiến chế “Vui mừng và Hy vọng” nói: “Con người chỉ tìm gặp lại bản thân bằng sự hiến thân vô vị lợi mà thôi”. Là đầy tớ, ta không được đòi hỏi Chúa phải trả công cho việc mình làm; thay vào đó, ta cần khiêm nhường nhìn nhận: “chúng tôi là đầy tớ vô dụng, chúng tôi chỉ làm những việc bổn phận mà thôi” (Lc 17,10). Từ đó, ta cần không ngừng tạ ơn Chúa và khiêm tốn phục vụ vì vinh danh Chúa. Bởi “trước mặt Thiên Chúa, chúng ta không có công trạng gì, nếu Thiên Chúa đã không có một kế hoạch tự do, muốn liên kết con người với ân sủng của Ngài. Công trạng trước hết thuộc về ân sủng của Thiên Chúa, thứ đến mới thuộc về sự cộng tác của con người. Công trạng của con người phải qui về Thiên Chúa” (GLHTCG 2025).

Sứ điệp Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy phục vụ Thiên Chúa và tha nhân với sự khiêm tốn như người tôi tớ. Điều này thể hiện trước hết ở tinh thần làm việc có trách nhiệm, nỗ lực hết sức chu toàn phận vụ được giao. “Bất cứ làm việc gì, anh em hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa, chứ không phải cho người đời” (Cl 3,23); thứ đến, là phục vụ với tinh thần vui vẻ, hăng say và vô vị lợi. “Anh em hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca hay phản kháng” (Pl 2,14). “Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác” (1Pr 4,10); cuối cùng, là làm vì lòng mến, vì vinh danh Chúa, chứ không phải vì muốn được Chúa thưởng công, “dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa” (1Cr 10,31).

Lạy Chúa, xin giúp con ý thức con chỉ là đầy tớ để con làm theo ý Chúa chứ không theo ý con. Xin cho con khiêm tốn để con không nản chí khi thất bại, không tự mãn khi thành công, không ganh tị vì thua kém, nhưng vui trong phận mình và sẵn lòng phục vụ với tâm hồn quảng đại, vô vị lợi, và hân hoan vì biết mình đã làm theo ý Chúa. Amen.


Comments are closed.