Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên – Ngày 16/10/2023

Lời Chúa: Lc 11, 29-32

Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna. Quả thật, ông Giôna đã là một dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salômôn; mà đây thì còn hơn vua Salômôn nữa. Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ninivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giôna nữa”.

 


Suy niệm

ĐỊNH VỊ GPS NỘI TÂM ĐÚNG CHỖ

“Quả thật, ông Giôna đã là một dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy” (Lc 11, 30).

Đoạn Tin Mừng vừa nghe trong văn mạch nối tiếp trình thuật Chúa Giêsu làm phép lạ chữa một người bị quỷ câm ám (x. Lc 11, 14-22). Sau phép lạ này, có những người không tin và còn đòi Chúa Giêsu phải đưa ra một dấu lạ từ trời để chứng minh Ngài là Người được Thiên Chúa sai đến. Trong bài Tin Mừng, lần lượt, Chúa Giêsu mặc khải sứ điệp: điều kiện để nhận ra dấu lạ; Chính Người là dấu lạ cho thời đại này và làm thế nào để dấu lạ sinh ích lợi cho bản thân và cho tha nhân.

Để trả lời cho những người đòi dấu lạ từ trời, Chúa Giêsu nhắc đến câu chuyện về tiên tri Giôna. Tiên tri Giôna đã là một dấu lạ vì nhờ vào lời giảng dạy của ông, dân thành Ninivê đã sám hối và được cứu. Kết thúc câu chuyện Giôna, trong khi ông được sai đến để rao giảng cho dân ngoại sám hối thì chính ông lại trở thành người cần được rao giảng và sám hối. Cũng vậy, những người đồng thời với Chúa Giêsu thì tưởng mình ‘tốt lành’ vì thuộc về dân Thiên Chúa. Họ từ khước sứ điệp và lời kêu gọi sám hối của Chúa. Vì thế, họ không nhận ra dấu lạ nơi Đức Giêsu. Như vậy, sám hối là điều kiện đầu tiên để có thể nhận ra dấu lạ.

Kế đến, Chúa Giêsu nhắc lại câu chuyện của Nữ Hoàng Phương Nam, người đến từ tận cùng trái đất để gặp vua Salômôn để nghe lời khôn ngoan của ông (x. 1V 10, 1-10). Chúa Giêsu khẳng định: “ ở đây còn có người hơn vua Salômôn nữa”. Qua đó, Chúa Giêsu mạc khải chính Người là ‘sự khôn ngoan của Thiên Chúa’, là ‘dấu lạ từ trời’ cho họ. Vấn đề ở đây là họ chỉ muốn tìm và chân nhận những dấu lạ phù hợp với logic và lối suy nghĩ của họ. Như thế, có thể nói, họ đã lạc mất ‘GPS nội tâm’, hay nói cách khác, đức tin của họ bị chi phối quá nhiều bởi óc thành kiến và tính cố hữu.

Một khía cạnh khác, trong câu chuyện về tiên tri Giôna, dân ngoại đã hoán cải và được cứu nhờ lời giảng của Giôna. Thấy thế, “ông Giôna bực mình lắm, và ông nổi giận”. Chúa hỏi Giôna: “ngươi nổi giận như thế có lý không?”(x. Gn 4, 1-3). Câu hỏi cho Giôna cũng là câu hỏi cho người môn đệ theo Chúa: “Ngươi làm như vậy thì có lý không?”. Giống như tiên tri Giôna, người môn đệ cũng dễ có tâm lý độc quyền, cụ thể là độc quyền sự thánh thiện. Sự độc quyền này khiến người môn đệ dễ rơi vào cạm bẫy ‘người phán xử’ khi thực hành đức tin bằng những công việc xem ra rất thánh thiện và coi đó là chuẩn mực. Điều này sẽ dẫn đến việc thao túng người khác phải làm thế này thế kia và có những nhận xét ‘kém dễ thương’ về họ khi không làm cùng cách thức.

Tin Mừng hôn nay mời gọi người môn đệ khiêm tốn nhận ra sự yếu kém và hạn chế của bản thân để ăn năn sám hối. Đồng thời, thêm lòng xác tín nơi Chúa Giêsu Kitô là dấu chỉ tình yêu mà Thiên Chúa ban cho nhân loại. Qua đó, người môn đệ biết phó thác và đặt định vị ‘GPS cuộc đời mình’ nơi Chúa Giêsu, cụ thể nơi giá trị Tin Mừng. Định vị đúng dẫn đến hướng đi đúng. Hướng đi đúng dẫn đến cùng đích đúng. Cùng đích đúng và chân thật là Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho những ai đang tìm Chúa được gặp Chúa, và cho những ai đã gặp được Chúa vẫn luôn không ngừng tìm kiếm Chúa. Ước gì người môn đệ tìm thấy giá trị chân thật nơi Thiên Chúa để làm khuôn mẫu cho đời sống đức tin của mình, đồng thời cũng biết đón nhận, nâng đỡ và cùng tiến bước với tha nhân trên con đường về trời. Amen.


Comments are closed.