Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên – Ngày 17/10/2023

Lời Chúa: Lc 11, 37-41

“Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi,

Người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa,

thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Đồ ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.”

 


Suy niệm

ĐÔI MẮT CỦA THIÊN CHÚA

“Đồ ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? ” (Lc 11, 40)

Con người có năm giác quan để tiếp nhận những thông tin đến từ thế giới bên ngoài vào trong nội giới của mình. Mỗi giác quan giúp chúng ta cảm nhận và hiểu biết về thế giới theo những cách khác biệt. Hôm nay, bài Tin Mừng gợi mở cho chúng ta cách thế tiếp cận với ngoại giới qua đôi mắt. Nhưng con người với vô vàn những yếu đuối và bất toàn, chúng ta được mời gọi đón nhận thế giới bằng đôi mắt của Chúa để nhìn thấy điều Chúa thấy, nhờ đó mà được hưởng ơn cứu độ.

Bài Tin Mừng nhắc cho chúng ta nhớ rằng điều Thiên Chúa thấy không giống như con người thấy. Bởi vì, con người chỉ nhìn thấy những gì bên ngoài; còn Thiên Chúa thấy tận đáy lòng, từ bên trong sâu thẳm mọi sự. Cụ thể, những người thấy Chúa vào bàn ăn mà không rửa tay, họ nghĩ Chúa không giữ truyền thống tiền nhân và đang vi phạm luật. Nhưng điều Chúa thấy còn xa hơn, đó là họ giữ sạch sẽ bên ngoài các vật dụng, các đồ dùng nhưng lại làm những chuyện xấu xa bên trong như gian tà, cướp bóc (x.Lc 11, 38-39); Chúa nói họ như những nấm mồ được sơn trắng bên ngoài mà bên trong thì toàn xương người chết và đủ mọi thứ ô uế (x.Mt 23, 27; Họ đang gạt đi lề luật của Thiên Chúa mà nghiêm ngặt duy trì truyền thống họ truyền cho nhau (x.Mc 7, 8).

Trong Tin Mừng, nhiều lần chúng ta cũng bắt gặp ánh nhìn của Chúa cho thấy điều sâu thẳm bên trong sự việc chúng ta nhìn thấy. Đó là ánh nhìn biểu lộ lòng thương xót dành cho những người bất hạnh: nơi người mẹ góa đem chôn đứa con trai duy nhất của mình là nguồn sống của mình (x.Lc 7, 11-17), nơi đoàn người bơ vơ vất vưởng đi theo Chúa (x.Mt 9, 35-38), nơi nỗi tủi nhục và sợ hãi của người phụ nữ bị bắt ngoại tình (x.Ga 8, 2-11). Điều Chúa thấy một niềm khao khát muốn được trở nên công chính và thánh thiện nơi những con người bị loại trừ, nhất là của Giakêu(x.Lc 19, 1-10) và Mátthêu(x.Mc 2, 13-14) những người thu thuế. Chúa còn thấy là một niềm tin mạnh mẽ nơi những người ngoại giáo (x.Mt 15,21-28; Lc 7, 9)…

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy mang đôi mắt của Chúa. Nhờ đó, chúng ta cũng thấy được điều Chúa muốn chúng ta thấy. Đó là mang đôi mắt của lòng thương xót đến với anh chị em của mình, những người cần được nâng đỡ, cần lời ủi an hay cần sự hiện diện của ta để được vững lòng hơn; mang niềm hy vọng cho những người đang thất vọng; mang niềm tin cho người kém tin, những người ngờ vực; mang tình yêu – hòa bình – công chính cho những người khát mong được thỏa lòng… Trên hết, chúng ta đem Chúa vào cuộc đời của chúng ta và để Chúa hành động trong ta.

Xin Chúa cho chúng con thấy những điều mà Chúa đã thấy để mỗi ngày chúng con nên giống Chúa hơn. Nhờ đó, hình ảnh của Chúa nơi chúng con mỗi ngày một rõ nét hơn và chúng con cũng thấy Chúa nơi những người chúng con gặp gỡ.


Comments are closed.