Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên – Ngày 11/10/2021

Lời Chúa: Lc 11, 29-32

29 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.30 Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.31 Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.32 Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.

 


Suy niệm

TRƯỞNG THÀNH TRONG ĐỨC TIN

“Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói : “thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna””. (Lc 11,29)

Đức tin là điều rất cần thiết để giúp con người sống phó thác trọn vẹn nơi Thiên Chúa, vững vàng trong cuộc sống, thăng tiến trên con đường nhân đức. Đức tin là ơn Thiên Chúa ban, nhưng con người không sống và phát triển thì đức tin ấy sẽ bị suy yếu chẳng còn tin vào điều gì nữa, ngay cả những thứ đang diễn ra trước mắt.

Trong nội dung bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Luca thuật lại việc dân chúng đến nghe Chúa Giêsu giảng dạy, Ngài trách những người cứng tin. Họ đòi phải có dấu lạ kèm theo thì họ mới tin. Nhưng Chúa Giêsu không ban cho họ dấu lạ kiểu như vậy. Ngài rất yêu thương mọi người, chính Ngài là điều kỳ diệu trước mắt họ. Dân chúng được Chúa Giêsu tỏ cho biết và họ được nghe Ngài giảng dạy nhưng nhiều người không tin, tin nửa vời hay tin theo kiểu dân ngoại, đôi lúc lại còn thử thách cả Thiên Chúa.

Đời sống của người Kitô hữu chúng ta có thể cũng bị Chúa trách, vì theo trào lưu xã hội ngày nay, những gì mắt thấy tai nghe mới tin. Không ít những Kitô hữu đã chẳng ngần ngại gạt Chúa sang một bên để tìm thỏa mãn những tính tò mò của mình; như xem bói, cầu cơ, cúng bái để mưu cầu vật chất. Ngày nay, đã và đang có rất nhiều dấu lạ xảy ra xung quanh ta nếu không có đức tin trưởng thành ta không thể đủ sức nhận ra những dấu lạ lớn lao đó; các bệnh nhân mắc những bệnh hiểm nghèo được qua khỏi, hay nhiều người được phúc ăn năn trở lại và còn rất nhiều sự khác nữa, nhất là những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa thể hiện nơi từng con người. Để nhận ra được những điều ấy mỗi người phải năng rèn luyện cho mình có một đức tin trưởng thành.

Xin cho mỗi người biết đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa Quan Phòng. Nhất là xin Chúa ban cho chúng ta biết khát khao chính Chúa cùng đem lời của Ngài ra thực hành trong mỗi ngày sống, để ước mong ta luôn có trong mình một đức tin trưởng thành, hầu sống đẹp lòng Chúa và yêu thương mọi người..


Comments are closed.