Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên – Ngày 12/10/2021

Lời Chúa: Lc 11,37–41

Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: “Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Đồ ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người”.

 


Suy niệm

RỬA SẠCH TÂM HỒN

“Đồ ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao?” (Lc 11,40).

Thời xưa cũng như thời nay, những nhà lãnh đạo trong các tôn giáo, và cả các tín đồ sùng đạo, thường giữ cho mình sự trang nghiêm, thánh thiện. Họ coi trọng những hành vi tôn giáo bên ngoài. Hành vi bên ngoài là tốt nếu nó bộc lộ và hỗ trợ cho nội tâm bên trong. Ngược lại, nếu chỉ chú trọng cái bề ngoài, để nhằm đề cao danh tiếng bản thân, thì tất cả những hành vi ấy chỉ là sáo rỗng, vô giá trị. Thời Cựu Ước, Thiên Chúa từng trách cứ dân tộc Israel nhiều lần vì tội giả hình, trọng luật mà đánh mất cái nội tâm: Dân này chỉ đến gần Ta bằng miệng, tôn vinh Ta bằng môi (Is 29,13). Và chính Chúa Giêsu, trong 3 năm rao giảng, cũng nhiều lần chỉ trích những nhà lãnh đạo về tội giả hình: “Các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp” (Mt 23,27).

Hôm nay, nhân cơ hội một người Pharisêu chê trách Chúa vì không giữ luật rửa tay, Chúa dạy ông và mọi người về sự sạch sẽ đích thực mà Thiên Chúa muốn. Đó là sự sạch sẽ của tâm hồn. Con người chúng ta đánh giá một người thường theo những cái bề ngoài, như: vẻ đẹp, tài năng, sự giàu sang. Còn Chúa, Ngài đánh giá một con người dựa trên vẻ đẹp của tâm hồn: khiêm hạ, đơn sơ, bác ái, vị tha,… Thế nên, chúng ta, những người con cái Chúa, đừng dùng thang giá trị của người đời, nhưng hãy dùng những tiêu chuẩn của Chúa làm tiêu chuẩn sống của mình.

Cùng với việc nói cho ta biết về giá trị của cái bên trong. Chúa còn chỉ ta cách làm cho nội tâm của mình nên trong sạch. Cách đó chính là thực thi bác ái. Mà việc bác ái đúng nghĩa thì xuất phát từ một tấm lòng biết xót thương. Câu lời Chúa “hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người” (Lc 11,41) dạy ta phải có một tấm lòng biết chạnh thương và cảm thông đến anh chị em mình. Thực thi bác ái, tâm hồn ta nên xinh đẹp, vì “tình yêu phủ lấp muôn vàn tội lỗi” (1Pr 4,8). Một tấm lòng biết xót thương sẽ không tồn tại nơi một kẻ chỉ biết tìm kiếm danh vọng nơi cái bề ngoài hão huyền.

Lạy Chúa, xin giúp cho mỗi người chúng con biết sống yêu thương, trao ban, sẻ chia, tha thứ, khoan dung, để rồi, khi trao ban, tâm hồn chúng con lại được đầy ắp bởi tình yêu thương. Và khi đó, mỗi người chúng con trở nên thật xứng đáng làm đền thờ của Ngài, Đấng là tình yêu.


Comments are closed.