Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên – Ngày 27/09/2021

Lời Chúa: Lc 9, 46-50

Khi ấy, các mộn đệ nghĩ ngợi trong lòng rằng ai trong các ông sẽ là người cao trọng nhất. Chúa Giêsu thấu biết tư tưởng trong lòng các ông, Người liền dẫn một trẻ nhỏ tới, để đứng bên cạnh Người, và bảo các ông rằng: “Hễ ai đón nhận trẻ nhỏ này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy: mà hễ ai đón nhận Thầy, tức là đón nhận Đấng đã sai Thầy. Vì kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất”. Gioan lên tiếng thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy một người kia lấy danh Thầy mà trừ quỷ, và chúng con đã ngăn cản nó, vì nó không theo Thầy cùng với chúng con”. Chúa Giêsu bảo ông rằng: “Các con chớ ngăn cản, vì ai không chống nghịch các con, tức là thuận với các con”.

 


Suy niệm

CUNG CÁCH LÀM LỚN

“Trong các ông, ai là người lớn nhất?” (Lc 9, 46).

Các Tông Đồ trong bài Tin Mừng hôm nay đang bận tâm đến tham vọng thực tế về chỗ đứng của mình trong Nhóm. Trong văn hóa Do Thái, người đàn ông giữ vai trò, địa vị trong gia đình và xã hội. Người phụ nữ thường được coi là người phục vụ chồng và gia đình, không có chỗ đứng trong xã hội. Các Tông Đồ đều được sinh ra, lớn lên và giáo dục theo văn hóa như thế. Nó định hình trong các ông một tham vọng quyền lực là lẽ đương nhiên. Khi theo Chúa Giêsu, các ông mang theo cả khối kiến thức, ước vọng và hoài bão sẽ đến một ngày được vinh thăng như các ông đang ấp ủ.

Biết rõ và thấu cảm suy nghĩ này, Chúa Giêsu quyết định dạy các ông thay cách nghĩ, đổi cách nhìn. Đây là một bước nhảy niềm tin của các Tông Đồ. Ngài trả lời các ông rằng, “Ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất” (Mc 9, 48). Thật vậy, dùng hình ảnh một em bé để dạy về đường phục vụ, Chúa Giêsu làm đảo lộn tham vọng, đảo ngược suy nghĩ và đảo điên kế hoạch các Tông Đồ. Ở đây, Chúa Giêsu không gạt bỏ giá trị và ý nghĩa của địa vị trong nhóm, cộng đoàn hay tập thể xã hội. Đi xa hơn, Chúa muốn các ông hiểu ý nghĩa đích thực của người có địa vị là người cần có một tâm hồn hiền lành và cung cách khiêm tốn trong tương quan phục vụ như trẻ thơ diễn tả: thật thà, ngay thẳng và dễ chấp nhận. Nói cách khác, người làm lớn theo cung cách Giêsu là học cách tôn trọng và yêu thương những người thấp hèn, bị bỏ rơi, bị chà đạp và dễ tổn thương với tấm lòng yêu mến.

Lạy Chúa,
Nếu con chưa có địa vị hay chỗ đứng nào trong gia đình và xã hội, con xin cám ơn Chúa vì cho được được giống như đứa trẻ được bên cạnh Chúa Giêsu.
Nếu nhiệm vụ đang đặt con làm đầu gia đình hay cộng đoàn thì xin cho con biết học cung cách phục vụ của Chúa, “Anh em gọi Thầy là Thầy, là Chúa điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em” (Ga 13, 13-15). Amen.


Comments are closed.