Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm B – Ngày 26/09/2021

Lời Chúa: Mc 9, 38-43.45.47-48

Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y. Nhưng Chúa Giêsu phán: Đừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con. Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Đấng Kitô, Thầy bảo thật các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn. Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hoả ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hoả ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hoả ngục, nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt.

 


Suy niệm

LÀM GƯƠNG SÁNG CHO THA NHÂN

“Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (Mc 9, 40).

Tâm lý tự nhiên trong tương quan với anh chị em, chúng ta ủng hộ và khích lệ những ai làm điều tốt lành và chống lại cũng như ngăn chặn ai làm điều xấu. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhấn mạnh: Ai không chống lại là ủng hộ (x.Mc 9, 40). Nói điều này, Chúa cảnh tỉnh về đời sống làm gương xấu cho anh chị em chính là chống lại sứ điệp Tin Mừng. Chúa Giêsu nói rất quyết liệt: bộ phận nào gây cớ vấp phạm thì chặt bỏ đi. Chúng ta không hiểu theo nghĩa đen. Ở đây, Chúa dạy chúng ta phải tránh gây ra tội lỗi dưới mọi hình thức và không được làm cớ vấp phạm cho bất kỳ ai. Mặt khác, ngôn ngữ tích cực, Chúa thúc giục chúng ta sống thánh thiện, làm gương sáng và giúp anh chị em sống thánh bằng gương sống của chúng ta (x.Mt 5, 48).

Ông bà ta dạy, “Lời nói lung lay, gương bày lôi cuốn.” Kinh nghiệm thực tế cũng dạy rằng chúng ta thích người nói ít mà làm nhiều; càng thích và nể phục người có lời nói đi đôi với việc làm. Gương sáng của đời sống dẫu nhỏ bé cũng có một ảnh hưởng sâu đậm đến người bên cạnh. Khổng Tử dạy, “Đừng làm điều gì bạn không muốn người khác làm cho mình.” Chúa Giêsu còn đi xa hơn khi dạy chúng ta chủ động và tích cực, “Điều gì con muốn người ta làm cho mình thì hãy làm cho họ trước” (Mt 7, 12). Chính Chúa đã sống và làm gương cho chúng ta: Ngài yêu thương tất cả mọi người và dạy chúng ta hãy yêu thương nhau như chính Chúa đã yêu chúng ta (x. Ga 15, 34). Chúa sống hạ mình và phục vụ anh chị em, nhất là những người bị gạt ra bên lề xã hội và dạy chúng ta “ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy” (Mt 10, 42).

Để sống tinh thần Phúc Âm, chúng ta được mời gọi ít nghĩ về mình để có thời gian nghĩ nhiều đến tha nhân. Ít bận tâm đến nhu cầu không cần thiết của mình để bận lòng đến nhu cầu thiết thực của anh chị em đói nghèo. Chúng ta hãy suy ngẫm và thực hành lời dạy của thánh Phaolô, “Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu” (Pl 2, 4-5).

Lạy Chúa là Đấng con tôn thờ,
Xin thánh hóa môi miệng con để con biết nói Lởi của Chúa.
Xin thánh hóa đôi tai con để con nghe lời Chúa dạy.
Xin thánh hóa đôi mắt con để con nhìn thấy nhu cầu thiếu thốn của anh chị em.
Và xin thánh hóa đôi tay con để luôn mở ra và trao ban những gì con đã lãnh nhận từ Chúa. Amen.


Comments are closed.