Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên –Lễ Thánh Giacôbê Tông Đồ. Lễ Kính – Ngày 25/07/2022

Lời Chúa: Mt 20,20-28

Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: “Bà muốn gì?” Bà ta thưa lại: “Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”.

Chúa Giêsu đáp lại: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng?” Họ nói với Người: “Thưa được”. Người bảo họ: “Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được”. Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em.

Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: “Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”.

Đó là lời Chúa.

 


Suy niệm

CHÉN ĐẮNG KHỔ GIÁ

“Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không? Họ đáp: thưa được!” (Mt 20,22).

Trong Kinh Thánh Cựu Ước, “chén” được nhắc đến là một loại thức uống ghê tởm, rất khó nuốt mà Đức Chúa dành cho tên gian ác: “Vì này tay Chúa cầm chén rượu, chén rượu đầy mùi vị đắng cay, rót cho bọn gian ác trên đời, tất cả đều phải uống, uống không chừa cặn”. Mặt khác, “chén” còn mang biểu tượng của chiến thắng, như chiếc cúp vàng mà các cầu thủ bóng đá nhận được khi đoạt giải vô địch. Có khi “chén” còn hiểu là cái chết như triết gia Socrates nhận chén thuốc độc cho bản án tử của ông.

Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay cũng nói về “chén” mà Ngài sắp uống. Chén ấy là cuộc khổ nạn Ngài phải chịu, để đền thay tội lỗi muôn dân. Trong đời sống tại thế, Đức Giêsu cho thấy Ngài đích thực là Đấng Mesiah khi tỏ uy quyền qua lời nói và các phép lạ. Tuy nhiên, để các môn đệ hiểu cách đúng đắn hơn về Đấng Mesiah, Đức Giêsu đã nhiều lần báo trước về cuộc khổ nạn Ngài sẽ chịu: “Con Người sẽ bị kết án, xử tử, nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá, và ngày thứ ba, sẽ trỗi dậy”. Việc tiên báo về cuộc khổ nạn của Đấng Mesiah là rất quan trọng, vì Đấng Mesiah đúng nghĩa thì phải chịu chết thay cho muôn người, chứ không trở thành Vua để khởi nghĩa, đánh đuổi quân Roma và thống nhất Israel như người Do thái nghĩ. Thế nhưng, các Tông đồ lúc này đã chẳng hiểu hết về những lời của Đức Giêsu, mà chỉ mải tìm cho mình chỗ tốt nhất mà thôi. Dù vậy, Đức Giêsu vẫn hỏi họ về lòng trung thành: Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không? Họ đáp: thưa được! Quả thật, sau khi Đức Giêsu Phục Sinh và Chúa Thánh Thần hiện xuống, các Tông đồ mới hiểu những lời Chúa Giêsu nói trước kia. Lúc này, các ông đã can đảm uống chén đắng chịu khổ nhục, bắt bớ, tù đày và bị giết như Thầy mình. Trong đó, Thánh Giacôbê đã chịu tử đạo đầu tiên, bị Vua Herode chặt đầu năm 42.

Trong đời sống người Kitô hữu có lẽ cũng sẽ khó tránh khỏi những cám dỗ muốn làm lớn như các Tông đồ xưa. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã cho thấy rằng theo Chúa luôn có chén đắng khổ giá vì đó là hành trình được dự phần vinh quang. Sự cần thiết của người môn đệ chính là lòng trung thành, tức là biết bỏ mình và vác thập giá mình hằng ngày theo Chúa.

Mừng lễ kính Thánh Giacôbê Tông đồ, xin Thánh Nhân cầu bầu cùng Chúa cho chúng con hiểu được điều Chúa muốn nơi đời sống thường ngày. Nhờ đó, chúng con cũng biết đón nhận chén đắng khổ giá mình trong hành trình theo Chúa, hầu biết hy sinh phục vụ cho anh em như Chúa. Amen.


Comments are closed.