Thứ Hai Tuần XV Thường Niên – Ngày 11/07/2022

Lời Chúa: Mt 10,34-11.1

Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ra chỉ thị cho mười hai môn đệ xong, Đức Giê-su rời chỗ đó, đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong miền.

 


Suy niệm

CHẤP NHẬN THẬP GIÁ ĐỂ THEO ĐỨC KITÔ

“Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được” (Mt 10,38-39).

Trong cuộc sống hằng ngày, con người luôn phải đối diện với những khó khăn, đau khổ, và những thăng trầm trong cuộc sống. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng vì yêu thương nhân loại, Người đã chấp nhận vác thánh giá để cứu độ nhân loại. Chúa Giêsu đòi buộc con người cũng hãy vác thập giá của chính mình mà theo Ngài. Chỉ khi con người chấp nhận thập giá thì con người mới nhận ra được giá trị cứu độ của Đức Kitô.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn người môn đệ phải đặt mọi giá trị của thế gian bên dưới tình yêu đối với Thiên Chúa. Theo Chúa Giêsu, chấp nhận gánh nặng thập giá thì sẽ tìm lại được sự sống đích thực. Chấp nhận thập giá là cách thức dẫn người môn đệ đến vinh quang phục sinh. Để tìm thấy điều đó, người môn đệ phải kinh qua đau khổ của thập giá và chấp nhận từ bỏ mọi sự trên thế gian này.

Là người Kitô hữu, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy vác thập giá mình hằng ngày mà theo Người. Thập giá của mỗi người là những gánh nặng của công việc và bổn phận đối với tha nhân và xã hội. Chúa Giê-su đã làm gương cho chúng ta khi Người trải qua cuộc sống nơi làng quê Nazareth, khi Người bị lo buồn sợ hãi trước Giờ Tử Nạn, nhưng Người đã can đảm chấp nhận vâng theo ý Chúa Cha (x. Mt 26,39). Chỉ vì yêu mến nhân loại chìm đắm trong tội lỗi mà Người sẵn sàng vâng theo thánh ý Chúa Cha để chấp nhận khổ hình thập giá. Tương tự như thế, chỉ khi nào chúng ta thực sự yêu mến Chúa Giêsu thì chúng ta mới dám hy sinh quên mình, dấn thân theo Chúa trên con đường thánh giá, và dám hiến mạng sống mình vì mến Chúa và yêu tha nhân. Thật vậy, Chúa mong chúng ta từ bỏ những tính mê nết xấu, những tội lỗi mình, những khuynh hướng xấu gây hại đến mối tương quan với Thiên Chúa và tha nhân. Để sống cuộc đời Kitô hữu một cách trọn vẹn, chúng ta cần có tinh thần bác ái, quên mình vì tha nhân, muốn phục vụ người khác; quên mình để sống tha thứ, chịu đựng, hy sinh và yêu thương. Thật vậy, Con người sinh ra vốn quy hướng về cái tôi, muốn sống quên mình vì Chúa vì tha nhân thật không đơn giản, cần phải có ơn Chúa, cần phải biết chạy đến với Chúa; cần phải có một đời sống gắn bó với Chúa. Đồng thời, chấp nhận thập giá để theo Chúa Giêsu là chấp nhận những đau khổ, sự cô đơn, phiền muộn, bệnh hoạn, những bất hạnh trong cuộc sống và những trái ý xảy đến với chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, cuộc đời của mỗi người chúng con luôn gặp những gian nan và khó khăn. Những lúc như thế, chúng con chỉ có thể trông cậy vào Chúa. Chúng con cần ân sủng của Chúa trợ giúp để khơi lên trong lòng chúng con ước muốn nhận biết Chúa, để thờ lạy và bước theo Chúa. Xin Chúa cho chúng con có sức mạnh vượt qua những rào cản trong cuộc sống, hầu đón nhận thánh ý của Chúa, chấp nhận vác thập giá để cuộc đời của chúng con luôn hướng về Chúa và làm sáng danh Chúa. Amen.


Comments are closed.