Thứ Ba Tuần XV Thường Niên – Ngày 12/07/2022

Lời Chúa: Mt 11, 20-24

Bấy giờ Chúa Giêsu bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối: “Khốn cho ngươi, hỡi Khoradin! Khốn cho ngươi, hỡi Bếtxaiđa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xiđôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối. Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, thành Tia và thành Xi-đôn còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, đất Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi”.

 


Suy niệm

LỜI CẢNH TỈNH

“Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ” (Mt 11,23).

Tiếng chuông báo thức vào mỗi sáng, giúp chúng ta thức dậy đúng giờ đã dự định và sống một ngày mới đúng kế hoạch của mình. Hành trình sống trên dương thế của của người Kitô hữu cũng luôn cần đến lời cảnh tỉnh để trở về đúng với mục đích sống duy nhất là “nên thánh”. Lời cảnh tỉnh trên hành trình đời người không chỉ xuất hiện một lần, nhưng được luôn lặp đi lặp lại, như các tiên tri khi xưa và Lời Chúa Giêsu hôm nay nói đến.

Thế giới càng văn minh tiến bộ, càng đáp ứng được nhiều “nhu cầu sống” của con người, càng dễ phát sinh sự sa sút về luân lý, sự kiêu ngạo, tự mãn,… từ đó, lôi kéo con người chống đối Thiên Chúa. Ngay từ thủa xa xưa, nhiều tiên tri đã đến các thành phố và đưa ra lời cảnh tỉnh “hãy ăn năn sám hối để được sống”, và đối với thành phố nào không đáp lại lời mời gọi thì đều bị án phạt và hủy diệt. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục đưa ra lời cảnh tỉnh đối với hai thành phố lớn là Khoradin và Bếtxaiđa. Lời cảnh tỉnh không mang tính đe đọa hay phê phán sự phát triển của xã hội, vì sự phát triển của văn minh nhân loại là cần thiết để con người xây dựng mối tương quan và nhờ đó phát triển toàn diện nhân cách con người theo như ý định sáng tạo của Thiên Chúa. Tuy nhiên, sự phát triển của hai thành phố Khoradin và Bếtxaiđa lại lôi kéo con người sống xa nhân cách và chối bỏ mối tương quan với Thiên Chúa.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Lời Chúa muốn nhắn nhủ chúng ta phải luôn ở trong sự nối kết và tình yêu của Thiên Chúa. Loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình, chúng ta dễ rơi vào sự ham mê danh, lợi, thú vốn là sự cám dỗ ngọt ngào đến từ thế gian. Đắm chìm trong tính mê xác thịt, con người không chỉ đau khổ ở đời này, nhưng còn phải chịu hình phạt đời đời ở cuộc sống mai sau. Lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa, là cách thức để chúng ta xây dựng một cuộc sống ý nghĩa, nối kết tương quan với tha nhân, hầu đón nhận hạnh phúc toàn vẹn cả đời này và đời sau. Đây là ý nghĩa ban đầu trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa: “Thiên Chúa thấy mọi việc Ngài làm: thật tốt đẹp”.

Lạy Chúa, xin cho mọi việc con làm, mọi hành động trong ngày sống, luôn có sự hiện diện của Lời Chúa. Xin cho con luôn mang trong mình lời cảnh tỉnh của Lời Chúa hôm nay, hầu theo đuổi những giá trị thiêng liêng, xây dựng tình người cách đúng nghĩa và biết đặt Chúa làm trọng tâm của đời mình. Amen.


Comments are closed.