Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên – Lễ Đức Mẹ Lên Trời. Lễ Trọng – Ngày 15/08/2022

Lời Chúa: Lc 1,39-56

Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời.” Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

 


Suy niệm

ĐỨC MARIA, NỮ TỲ KHIÊM HẠ

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi”(Lc 1,46-47).

Ngạn ngữ có câu : “Thà đi chậm mà đúng hướng còn hơn chạy nhanh mà lạc đường”. Cuộc sống con người là một cuộc hành trình. Hành trình này cũng cần phải được định hướng. Việc định hướng cho cuộc đời của mỗi người thật quan trọng biết là dường nào. Thế nhưng đây lại không phải là công việc chúng ta có thể tự đảm đương bằng sức riêng của mình. Là Kitô hữu, chúng ta không phải lần mò tự tìm lấy lối đi cho cuộc đời của mình nhưng đã có Chúa Giêsu, Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống chỉ đường dẫn lối cho chúng ta (x. Ga 14, 6). Chính Người cho chúng ta biết cùng đích của đời sống con người. Đó là được tham dự vào sự sống đời đời trong Nước Trời.

Trình thuật Tin mừng hôm nay, trong niềm hân hoan mừng kính lễ Mẹ lên trời, Hội Thánh giới thiệu cho chúng ta một mẫu gương, một con người đã đạt đến cùng đích đó. Mẹ Maria đã sống một đời sống bình dị rất gần gũi với cuộc sống của mỗi người chúng ta. Cuộc đời của Mẹ kết hợp mật thiết với cuộc sống Con của Mẹ trong mọi biến cố vui cũng như buồn, sung sướng cũng như đau khổ. Vì thế, Mẹ xứng đáng được cùng chung hưởng vinh quang Thiên Quốc với Người. Mẹ bước vào cuộc hành trình với một niềm tin kiên vững trong thái độ “xin vâng” trước ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa. Niềm tin ấy đã giúp cho Mẹ trở nên người được chúc phúc. Thật như lời khen tặng của Bà Elisabeth: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”. Còn phúc lành nào lớn lao hơn việc được trở nên Mẹ Thiên Chúa. Mẹ đón nhận và cưu mang Con Một Thiên Chúa nhập thể làm người. Chính Đấng là nguồn mọi phúc lành giờ đây đang ngự trị nơi cung lòng Mẹ. Mẹ xứng được gọi là người “đầy ơn phúc”. Chính Mẹ nhận biết rõ nguồn ơn phúc Mẹ đã lãnh nhận là do bởi lòng yêu thương của Thiên Chúa. Từ đáy lòng Mẹ thốt lên lời ca ngợi: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, Danh Người thật chí thánh chí tôn”. Lòng khiêm nhường của Mẹ thể hiện qua thái độ bn nhạy với nhu cầu của người khác, mau mắn lên đường viếng thăm và giúp đỡ chị họ là Elisabeth. Cùng cách phục vụ của Mẹ cũng là chia sẻ niềm hạnh phúc của mình cho người khác.

Mỗi người Kitô hữu chúng ta được mời gọi sống theo gương Đức Maria trong đời sống hằng ngày, sống trọn với thánh ý Thiên Chúa, đáp lại lời mời gọi của Chúa trong từng công việc của người Kitô hữu, hầu có thể mang Chúa đến cho tha nhân trong thế giới này.

Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con luôn biết thưa lên hai tiếng “xin vâng” trong cuộc sống này trước mỗi hoàn cảnh như Mẹ Maria, và trở nên người mang niềm vui, sự bình an và hạnh phúc cho những người chúng con gặp gỡ như xưa chính Mẹ đã mang niềm vui đến cho người chị họ của mình.


Comments are closed.