Thứ Ba Tuần XX Thường Niên – Ngày 16/08/2022

Lời Chúa: Mt 19, 23-30

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật các con: Người giàu có thật khó mà vào Nước Trời. Thầy còn bảo các con rằng: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời”. Các môn đệ nghe vậy thì bỡ ngỡ quá mà thưa rằng: “Vậy thì ai có thể được cứu độ?” Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng: “Ðối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được”. Bấy giờ Phêrô thưa Người rằng: “Này đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?” Chúa Giêsu bảo các ông rằng: “Thầy bảo thật các con: Các con đã theo Thầy, thì trong ngày tái sinh, khi Con Người ngự trên toà vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Israel. Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ nên trước hết”.

 


Suy niệm

CHỌN HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC

Chúa Giê-su nói: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên đàng” (Mt 19,24).

Trong cuộc sống ngày nay, sự phân chia giàu nghèo càng lớn thì càng làm cho con người xa cách nhau. Khoảng cách giàu nghèo cũng nói lên sự phân biệt đẳng cấp trong xã hội và làm giảm giá trị sống của con người. Trong khi kinh tế phát triển để phục vụ cho cuộc sống hạnh phúc của con người thì vẫn còn nhiều người trở nên bất hạnh. Dù con người có điểm chung là khát khao hạnh phúc đích thực, nhưng mỗi người lại quan niệm về hạnh phúc một cách khác nhau. Người thì cho có nhiều tiền là hạnh phúc, được ăn ngon mặc đẹp là hạnh phúc, có xe đẹp là hạnh phúc…nhưng những hạnh phúc đó chỉ chóng qua còn hạnh phúc đích thực là Nước Trời có giá trị vĩnh cửu thì được ít người nhắc đến và chọn lựa.

Chúa Giêsu chính là hạnh phúc đích thực mà con người mong chờ. Chính Người đã xuống trần gian để mang hạnh phúc đó cho chúng ta, hạnh phúc đó là ơn cứu độ. Tuy nhiên, con người vẫn còn đang bị giam hãm ở trần gian và chưa biết hướng về quê Trời. Rào cản lớn nhất để con người đến với Thiên Chúa là tiền bạc. Của cải vật chất ràng buộc con người vào hạnh phúc giả tạo, còn hạnh phúc vĩnh cửu thì họ chưa biết đến nên chưa thật sự ao ước. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói người giàu khó vào Nước Trời, không phải vì họ giàu mà vì họ không biết chọn hạnh phúc đích thật và không biết từ bỏ để chọn hạnh phúc thật là chính Chúa Giêsu.

Chúng ta đang sống trong thời đại mà con người chạy theo chủ nghĩa vật chất hưởng thụ. Họ tìm kiếm thật nhiều, chọn lựa thật nhiều nhưng những giá trị họ chọn chưa phải là hạnh phúc đích thật. Vì thất bại của con người là thân phận phải chết. Chúng ta là những Kitô hữu, chúng ta đã được hồng phúc đức tin đến từ Thiên Chúa và cứu cánh của chúng ta là trở về với Chúa. Chúng ta hãy tận dụng thời gian ở đời này để mưu cầu hạnh phúc đời sau; đó là việc phụng sự Chúa và phục vụ anh em. Đồng thời, mỗi cá nhân hãy làm rộng mở Nước Chúa và làm cho Nước Chúa hiển trị ở trần gian. Như vậy, mỗi người chúng ta đã chọn đi con đường hẹp và là hạnh phúc đích thực.

Lạy Chúa, xin cho con biết sống tinh thần nghèo khó để được Nước Chúa làm gia nghiệp, con xin dâng anh chị em đau khổ cho Chúa, xin Chúa thương chữa lành họ. Amen.


Comments are closed.