Thứ Hai Tuần VII Thường Niên – Ngày 21/02/2022

Lời Chúa: Mc 9,14-29

Khi Đức Giê-su và ba môn đệ trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông, và các kinh sư tranh luận với các ông. Thấy Đức Giêsu, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc. Họ chạy lại chào Người. Người hỏi các môn đệ: “Anh em tranh luận gì với họ thế?” Một người trong đám đông trả lời: “Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng Thầy; cháu bị quỷ câm ám. Bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào là vật cháu xuống. Cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ Thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi.” Người đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin! Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho tôi.” Người ta đem nó lại cho Người. Vừa thấy Người, quỷ liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi cả bọt mép. Người hỏi cha nó: “Cháu bị như thế từ bao lâu rồi?” Ông ấy đáp: “Thưa từ thuở bé. Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi.” Đức Giê-su nói với ông ta: “Sao lại nói: nếu Thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với người tin.” Lập tức, cha đứa bé kêu lên: “Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi!” Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giêsu quát mắng tên quỷ: “Thần câm điếc kia, Ta truyền cho ngươi: ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa!” Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh, rồi ra khỏi. Đứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói: “Nó chết rồi!” Nhưng Đức Giê-su cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy, và nó đứng lên. Khi Người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” Người đáp: “Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi.”

 


Suy niệm

PHƯƠNG THẾ ĐỂ TRỪ QUỶ

“Khi Người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” Người đáp: “Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi.” (Mc 9,28-29).

Đang lúc Chúa Giêsu cầu nguyện ở trên núi, thì người ta đem đến cho các môn đệ một đứa bé bị quỷ ám. Quỷ thường hành hạ, xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho chết, nhưng các môn đệ không thể trừ được quỷ. Tình trạng khốn khổ của đứa bé đã lôi kéo sự chú ý của đám đông và các kính sư, họ bắt đầu tranh luận với các môn đệ. Đang lúc mọi người bàn cãi và tranh luận với nhau thì Chúa Giêsu xuất hiện. Cha đứa bé chạy đến với Người và trình bày cho Người sự việc đang diễn ra. Sau khi đã thử lòng tin của ông, Chúa Giêsu đã lên tiếng quát mắng truyền cho quỷ xuất khỏi đứa bé và làm cho nó trở lại bình thường.

Ngày nay, nhiều người trong chúng ta vẫn tin có quỷ hiện diện trên thế gian này nhưng lầm tưởng rằng quỷ chỉ ám nhập ở những con người có hiện tượng bất thường như đứa bé trong Tin mừng trên: phải xùi bọt mép, ăn nói càn dở, hành vi dữ tợn, phá phách… Chúng ta lầm tưởng rằng ma quỷ ở đâu đó chứ không phải ở trong chúng ta. Thực ra, rất có thể chúng ta cũng đang bị ma quỷ ám nhập trong tâm trí một cách nào đó. Có những thứ quỷ xúi dục người ta lúc nào cũng khoe khoang, kiêu ngạo và nói dối. Có những thứ quỷ xúi dục người ta cứ thỏa mãn dục vọng thấp hèn, dụ dỗ người ta làm điều xấu về thể xác. Có những thứ quỷ xúi dục người ta hà tiện keo kiệt, bủn xỉn và chẳng hề quan tâm đến sự bất hạnh, đói nghèo nơi người khác. Có những thứ quỷ xúi dục người ta tham lam của cải, ham mê ăn uống, ích kỷ, sống hưởng thụ trong những khoái lạc, lười biếng hay bỏ bê các việc bổn phận….

Thật không dễ để trừ được hiện tượng quỷ ám này, nếu không thực hiện Lời Chúa dạy là ăn chay và cầu nguyện: “loại quỷ đó không thể trừ được, nếu không cầu nguyện và ăn chay”. Chúng ta cần ý thức về thân phận tội lỗi và yếu hèn của mình, để biết cậy trông hướng nhìn lên Chúa là sức mạnh, là lẽ sống duy nhất của chúng ta. Ăn chay và cầu nguyện là hai phương thế để giúp ta đánh bại ba thế lực mạnh mẽ là thế gian, ma quỷ và xác thịt đang muốn đè bẹp chúng ta. Ăn chay để nâng con người vượt lên khỏi sức nặng của thân xác và của cám dỗ vật chất. Cầu nguyện để đón nhận sức mạnh của Chúa Kitô, Ðấng đã đánh bại được quyền lực của Satan.

Thế giới hôm nay vẫn còn đó những người bị ám ảnh bởi thần ô uế, vẫn có những người mang đủ thứ bệnh hoạn và cần được lòng thương xót của Chúa chữa lành. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta nhìn thấy chính bản thân mình còn yếu đuối, còn bị kìm hãm bởi ma quỷ, nên cần phải tích cực sống đời cầu nguyện và can đảm hãm mình để có thể sửa trị những yếu hèn nơi bản thân. Và nhờ ơn Chúa, ta cũng có thể làm được những điều Chúa muốn chúng ta làm như chữa lành và trừ quỷ, qua đời sống cầu nguyện và gương sáng chứng nhân của chúng ta. Amen.


Comments are closed.