THỨ BA TUẦN VII THƯỜNG NIÊN – Ngày 22/02/2022

Lời Chúa: Mt 16, 13-19

Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai”? Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ”. Đức Giêsu lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai”? Ông Simon Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Đức Giêsu nói với ông: “Này anh Simon con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy”. Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Kitô.

 


Suy niệm

ĐỐI VỚI TÔI, ĐỨC GIÊSU LÀ AI

“Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói Con Người là ai”? (Mt 16, 13)

Kính thưa cộng đoàn, “Đức Giêsu là ai?” luôn là câu hỏi tra vấn con người qua mọi thời đại, dù là người có đức tin hay không có đức tin. Để có thể đưa ra giải đáp cho câu hỏi này trên bình diện lý trí, người ta có thể dựa vào Kinh Thánh, giáo lý, hay thần học. Tuy nhiên, đối với chúng ta là những môn đệ của Thầy Giêsu, nếu ta chỉ dùng lý trí để trả lời cho câu hỏi này thì có lẽ chưa đủ. Vậy chúng ta phải lời câu hỏi này như thế nào?

Trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, thánh sử Matthêu đã thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu với các môn đệ về căn tính của Người. Chúa Giêsu bắt đầu với câu hỏi: “Người ta nói Con Người là ai?”. Với câu hỏi này, các ông đưa ra nhiều giải đáp: “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ” (Mt 16, 14). Tuy nhiên, những câu trả lời này chưa thực sự đúng với căn tính của Người, bởi đó, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mt 16, 15). Sau một thời gian ở với Chúa Giêsu, thánh Phêrô đã mạnh dạn tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16, 16). Câu trả lời của thánh Phêrô cho chúng ta thấy căn tính đích thực của Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, mặc dầu vào lúc này thánh Phêrô chưa hiểu rõ về vai trò và sứ mệnh của Người. Cũng như những người đương thời, có thể Phêrô chờ đợi một Đấng Mêsia, là vua chiến thắng vinh quang, đến để xua đuổi đế quốc Rôma ra khỏi đất nước của mình. Vì hiểu như vậy, nên khi Chúa Giêsu loan báo con đường khổ giá, Phêrô liền ngăn cản Người lại. Chỉ sau khi Chúa Giêsu chịu chết và phục sinh, Phêrô mới hiểu một cách đầy đủ về Đấng Mêsia mà trước đây ông đã tuyên xưng; và cũng từ đó, ông đã hiến thân trọn vẹn để theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá.

Câu hỏi mà khi xưa Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, giờ đây, Người cũng đang hỏi chúng ta: “Anh em bảo Thầy là ai”? Chắc chắn với những gì đã được học biết, chúng ta cũng có thể trả lời như thánh Phêrô: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Tuy nhiên, chúng ta đang theo Đấng Kitô của quyền lực vinh quang hay Đấng Kitô của con đường thập giá? Là những Kitô hữu chúng ta được mời gọi bước theo thầy Giêsu trên con đường thập giá, bởi vì đây là con đường Thầy đã đi để ban ơn cứu độ cho con người: qua đau khổ đạt tới vinh quang. Vậy chúng ta phải sống con đường khổ giá như thế nào? Những khi gặp những đau khổ thử thách, chúng ta có biết tín thác và cậy dựa vào ơn của Chúa để có thể vượt qua những thử thách đó, hay chúng ta than trách Chúa vì hoàn cảnh mình gặp phải? Trong đời sống chung, chúng ta có dám hy sinh chọn những điều khó để dành phần dễ hơn cho người khác không?

Ngày mai, Giáo hội mừng kính lễ Lập Tông Tòa Thánh Phêrô; chúng ta xin Chúa ban ơn nâng đỡ và gìn giữ Đức Giáo Hoàng, là Đấng kế vị thánh Phêrô, để nhờ sự dẫn dắt của ngài, dân Chúa can đảm và hãnh diện bước theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá, như lời của thánh Phaolô: “Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô” (Gl 6, 14).

.


Comments are closed.