Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng – Ngày 05/12/2022

Lời Chúa: Lc 5, 17-26

Ngày ấy, Chúa Giêsu đang ngồi giảng, có cả những người biệt phái và tiến sĩ luật từ các làng mạc xứ Galilêa, xứ Giuđêa và Giêrusalem đến nghe Người, và Người dùng quyền lực của Thiên Chúa chữa nhiều người. Người ta khiêng một người bất toại đến, họ tìm cách vào nhà để đặt người bất toại trước mặt Người. Nhưng không tìm được lối vào, vì dân chúng quá đông, họ liền trèo lên sân thượng và thả người bất toại xuống giữa cử toạ trước mặt Chúa Giêsu. Thấy lòng tin của họ, Người nói: “Hỡi người kia, tội ngươi đã được tha!”

Các luật sĩ và biệt phái bắt đầu lý luận rằng: “Người này là ai mà dám nói phạm thượng? Trừ một mình Chúa, ai có quyền tha tội?” Chúa Giêsu biết rõ điều họ suy tính, liền nói với họ: “Sao các ngươi lại nghĩ trong lòng như vậy? Nói rằng: “Các tội của ngươi đã được tha”, hay nói: “Ngươi hãy đứng dậy mà đi”, đàng nào dễ hơn? Song (như thế là) để các ngươi biết Con Người có quyền tha tội ở dưới đất”. Người nói với người bất toại rằng: “Ta bảo ngươi, hãy chỗi dậy vác giường về nhà”.

Tức thì anh ta chỗi dậy vác giường đi về nhà và ca tụng Thiên Chúa. Ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa; họ kinh sợ và nói: “Hôm nay chúng ta đã thấy những việc lạ lùng”.

 


Suy niệm

.

.

Kính thưa cộng đoàn, chúng ta biết rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm, đôi khi cũng phải có những khó khăn, những sóng gió. Để giải quyết những khó khăn, đôi lúc chúng ta không thể làm một mình được, mà cần đến sự giúp đỡ của những người khác, những người có khả năng hơn mình. Người lành mạnh như chúng ta đây đã cảm thấy khó khăn thì huống chi là những người bại liệt. Họ không làm được những việc cần làm, không đến được những nơi họ muốn đến. Vì thế, họ phải chịu rất nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.

Như trong bài Tin Mừng hôm nay, dù người bại liệt nghe biết và tin vào những phép lạ của Chúa Giêsu, nhưng anh không làm cách nào đến gặp Chúa Giêsu để xin Người chữa lành. Anh cần đến sự giúp đỡ của những người bạn, và dường như sức mạnh của sự đoàn kết giúp đỡ đã mang lại kết quả, được thể hiện cụ thể qua việc anh được Chúa Giêsu chữa lành. Anh được chữa lành không chỉ do lòng tin của anh, mà còn của các bạn anh nữa, cho nên Tin Mừng mới nhấn mạnh rằng: Chúa Giêsu “Thấy lòng tin của họ”. Đức tin đã thúc đẩy họ từng bước tiến gần với Chúa Giêsu. Tin là lập tức lên đường, dù bất động bởi bại liệt, nhưng anh đã quyết là lên đường ngay, đi tìm Đấng mà anh tin với sự giúp đỡ của bạn bè. Đức tin giúp họ đồng tâm nhất trí với nhau. Niềm tin chân thực loại trừ mọi xung khắc bất đồng, đưa đến sự đoàn kết, hợp tác, cùng nhau làm những việc có ích. Đức tin không lùi bước trước những khó khăn. Dù đám đông đã lấp kín đường đi, nhưng niềm tin đã giúp họ thêm sáng kiến, tìm ra con đường khác để đến với Chúa Giêsu. Họ không đi qua bằng cửa chính nữa, “họ liền trèo lên sân thượng và thả người bất toại xuống giữa cử toạ trước mặt Chúa Giêsu”. Đó là những bước đi của đức tin, nhìn vào từng bước đi này, chúng ta càng thấy rõ điều mà Thánh Giacôbê xác tín: “Đức tin không có hành động là đức tin chết” (Gc 2,26). Họ đã tin, đã hành động và đã nhận được. Những gì ngôn sứ Isaia tiên báo thời trước, nay được ứng nghiệm: “Bấy giờ mắt người mù sẽ sáng lên, và tai người điếc sẽ mở ra. Bấy giờ người què sẽ nhảy nhót như nai, và người câm sẽ nói được” (Is 35, 5-6).

Hành trình tìm gặp Chúa Giêsu để được chữa lành luôn có những khó khăn. Khó khăn có thể là do thể xác yếu đuối, hay do mang những bại liệt của tâm hồn; khó khăn khi chỉ bước đi một mình, hay bị cản trở bởi đám đông; hay khó khăn là do đức tin mình còn yếu kém? Điều cần để được chữa lành đó chính là một đức tin vững mạnh. Đôi khi trên hành trình đi tìm gặp Chúa Giêsu, đức tin của mình còn yếu kém nên không được chữa lành và biến đổi. Vì thế, hành trình đi tìm ấy luôn cần đến sự nâng đỡ đức tin của những người khác nữa. Nơi các cộng đoàn giáo xứ, chúng ta có thể thấy rõ sự hiệp thông với nhau qua việc xin toàn thể cộng đoàn cùng cầu nguyện, cầu nguyện cho người mới qua đời hay cầu nguyện xin ơn chữa lành bệnh tật, cầu nguyện xin ơn hoán cải hay cầu nguyện xin ơn đức tin.

Lạy Chúa, chúng con biết rằng, nhờ lòng tin mà chúng con mới được Chúa đoái nhận và chữa lành mọi thương tích trong tâm hồn của chúng con. Đức tin của chúng con còn yếu kém, xin Chúa ban thêm lòng tin cho chúng con. Amen.


Comments are closed.