Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh – Ngày 29/05/2017

Lời Chúa: Ga 16, 29- 33

Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Ðúng thế, bây giờ Thầy nói rõ ràng, và không dùng dụ ngôn nữa. Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết mọi sự, không cần có ai hỏi Thầy nữa. Bởi đó chúng con tin Thầy bởi Thiên Chúa mà ra”. Chúa Giêsu đáp lại các ông: “Bây giờ các con mới tin ư? Này đến giờ, và đã đến rồi, các con sẽ tản mát mỗi người một ngả, bỏ mặc Thầy một mình. Nhưng Thầy không ở một mình đâu, vì có Cha hằng ở với Thầy. Thầy nói với các con những điều đó để các con được bình an trong Thầy. Giữa thế gian, các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”.


Suy niệm

TIN VÀO ĐỨC KITÔ GIỮA NHỮNG THỬ THÁCH

“Thầy nói với anh em những điều ấy để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian”. ( Ga 16,33)

Bài Tin Mừng hôm nay được đặt trong bối cảnh trước sự chia ly của Chúa Giêsu và các môn đệ. Tất cả những điều Chúa nói và hành động chỉ nhằm mục đích củng cố đức tin cho các môn đệ. Nhất là trong diễn từ cáo biệt, Chúa Giêsu hứa ban Đấng Bảo Trợ đến với các môn đệ. Sự ra đi của Chúa Giêsu làm cho các môn đệ lo sợ, nên các ông đã không đứng vững khi gặp khó khăn. Với vẻ ngoài mạnh mẽ và gan dạ, Phêrô đã chém đứt tai tên đầy tớ Mancô, có ý muốn giải thoát cho Thầy, nhưng vẻ bề ngoài đó không che lấp được sự sợ hãi khi chứng kiến Thầy bị trói và tra hỏi. Hay là Giuđa, chỉ với suy đoán rằng Thầy sẽ tự giải thoát được, và các ông sẽ có tương lai huy hoàng, ông đã quyết định làm phép thử qua việc bán Chúa, kết quả không như mong muốn và ông đã tìm đến cái chết như muốn nói đến sự tuyệt vọng. Những sự kiện đó đã lần lượt được Chúa loan báo cho các môn đệ, để khi những sự việc đó xảy ra các ông không mất đức tin. Khi chứng kiến cái chết của Chúa Giêsu các ông lo sợ. Khi gặp Đức Kitô phục sinh các tông đồ đã trở nên mạnh mẽ. Niềm tin vào Chúa Phục sinh đã biến đổi các môn đệ, từ những người nhát sợ tự nhốt mình trong căn phòng kín, nay dám ra khỏi sự sợ hãi đó mà nói về Chúa Giêsu Phục Sinh cho mọi người.

Niềm tin của Giáo Hội hôm nay cũng là niềm tin của các tông đồ ngày xưa. Tuy nhiên, thực trạng đời sống ngày nay ít nhiều cũng ảnh hưởng đến đức tin của chúng ta, làm cho chúng ta không còn vững tin vào Chúa. Trong xã hội khoa học phát triển ngày nay, con người không còn tin vào Thiên Chúa nhưng lại tin vào những gì khoa học kiểm chứng được và tin vào chính mình. Trước thực trạng đó, tôi có đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa mỗi khi gặp khó khăn hay không?

Lạy Chúa, thế giới ngày nay có rất nhiều con đường sa hoa mở ra nhưng cuối con đường lại có những nấm mồ của sự chết. Xin cho chúng con đặt trọn cuộc đời nơi bàn tay thương yêu của Chúa để chúng con tiến bước trên đường ngay nẻo chính. Amen


Comments are closed.