Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên – Ngày 28/05/2017

Lời Chúa: Mt 28, 16 – 20

Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.


Suy niệm

ĐIỂM HẸN CỦA CHÚA GIÊSU PHỤC SINH

Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. (Mt 28,16)

Galilê là một vùng đất nằm ở phía Bắc Israel, trong Cựu Ước nó là vùng đất thuộc chi tộc Zabulon và Nephtali (Mt 4,15). Trải qua nhiều biến cố trong lịch sử, Galilê trở thành vùng đất của dân ngoại và do đó, người Do Thái thường khinh chê dân miền Galilê. Tuy nhiên, Galilê có một chỗ đứng quan trọng trong Tin Mừng Nhất Lãm và nhất là trong Tin Mừng của thánh Matthêu. Bởi đâu Galilê có một chỗ đứng như vậy?

Trước tiên, Galilê gắn liền với cuộc đời và sứ vụ tại thế của Chúa Giêsu. Nơi đó có làng Nazareth mà Chúa Giêsu đã sống ẩn dật trong sự khiêm nhường vâng phục Đức Maria và thánh Giuse; có hội đường Caphacnaum nơi Chúa Giêsu năng lui tới để kết hợp với Chúa Cha như một tín hữu Do Thái ngoan đạo; hơn nữa Galilê là nơi Chúa Giêsu chọn để khởi đầu sứ vụ công khai của Người (x Mt 4,13-17; Mc 1,14; Lc 4,14). Như thế, Galilê là nơi hạt giống Nước Trời đã được gieo xuống, nơi “Mùa xuân ơn cứu độ” đã nở rộ, và lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện cho nhân loại qua lời rao giảng đầy uy quyền cùng những dấu lạ điềm thiêng mà Chúa Giêsu đã làm.

Thứ đến, Galilê là điểm hẹn của Chúa Phục Sinh với các môn đệ: “Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến” (Mt 28,16). Tại điểm hẹn này, quyền năng của Chúa Giêsu được bày tỏ “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất” (Mt 28,18b). Chúa Giêsu còn trao bài sai cho các môn đệ: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (Mt 28,19-20a). Và cuối cùng trước khi về trời với Chúa Cha, Chúa Giêsu ban một lời hứa đầy niềm an ủi, giúp các môn đệ vững tâm thi hành sứ vụ được trao phó “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20b).

Galilê đã khép lại cuộc đời tại thế của Chúa Giêsu nhưng lại là điểm khai sinh ra Giáo Hội, một hình thức hiện diện mới của Chúa Giêsu Phục Sinh giữa lòng nhân loại. Chúa Giêsu tiếp tục thi thố lòng thương xót cho nhân loại nhờ sự hiện diện của Giáo Hội.

Xin cho Giáo Hội luôn sống đúng với căn tính của mình để luôn là dấu chỉ lòng thương xót của Chúa giữa trần gian. Amen.


Comments are closed.