Thứ Hai tuần 21 Thường Niên – Ngày 28/08/2017

Lời Chúa: Mt 23, 13-22

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi đóng cửa nước trời không cho người ta vào: vì các ngươi không vào, mà kẻ muốn vào, các ngươi cũng chẳng để cho vào.

Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi đọc kinh cho dài để nuốt tài sản của các bà goá, bởi thế, các ngươi sẽ chịu phán xét nặng hơn.

Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi rảo khắp biển khơi và lục địa, để tìm cho được một người tòng giáo, nhưng khi đã cho người đó tòng giáo, các ngươi làm cho nó trở thành con cái hoả ngục gấp hai lần các ngươi.

Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui mù! Vì các ngươi nói rằng: Ai lấy đền thờ mà thề, thì không có giá trị gì, nhưng ai lấy vàng trong đền thờ mà thề, thì mắc lời thề. Hỡi kẻ ngu ngốc và đui mù, chớ thì vàng hay là đền thờ thánh hoá vàng, cái nào trọng hơn? Các ngươi còn bảo rằng: Ai lấy bàn thờ mà thề, thì không giá trị gì, nhưng ai lấy của lễ để trên bàn thờ mà thề, thì mắc lời thề. Hỡi những kẻ đui mù, chớ thì của lễ hay là bàn thờ thánh hoá của lễ, cái nào trọng hơn?

Vậy ai lấy bàn thờ mà thề, thì lấy cả bàn thờ và mọi sự để trên bàn thờ mà thề. Kẻ nào lấy đền thờ mà thề, thì lấy cả đền thờ và Đấng ngự trong đền thờ mà thề. Và kẻ nào lấy trời mà thề, thì lấy ngai toà Thiên Chúa và Đấng ngự trên ngai toà ấy mà thề”.

 


Suy niệm

CÔNG CHÍNH NHỜ ĐỨC KI-TÔ

“khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pharisieu giả hình” (Mt 23,23)

Chúa Giêsu không đến với tư cách nhà cách mạng xã hội hay như một vị cứu tinh dân tộc Do Thái. Chúa Giêsu đến để nhắc nhở những khuyết điểm trầm trọng của người đương thời. Những khuyết điểm đó có tính cách tôn giáo như thói câu nệ hình thức và giả hình. Chúa Giêsu đã lột trần thói giả hình của nhóm Pha-ri-siêu và kinh sư, những kẻ tâm hành bất nhất. Họ giả hình hành động cho Chúa, mà thực ra họ hành động cho chính mình, đề cao mình. Họ câu nệ vào một tôn giáo hình thức giả hình để chiếm được lòng người. Họ che đậy những ý hướng man trá dưới một dáng vẻ xu nịnh. Chúa Giêsu đã lên án họ là những kẻ “mồ mả tô vôi” (Mt 23,27). Khi vào thành Giê-ru-sa-lem, trong tư cách là Đấng Messia, Chúa Giêsu đã lên tiếng tố cáo thái độ của những người Pharisieu và kinh sư. Những hình thức bề ngoài và giả dối đó là một sự công chính giả hình. Trong thái độ tuân giữ giả hình, trong thứ tôn giáo đầy vẻ phàm tục và kiêu căng, Chúa Giêsu đã tố cáo một cách mạnh mẽ.

Mỗi người chúng ta cũng có thể đã và đang có nguy cơ trở thành những kẻ giả hình. Trong việc tuân giữ đạo và lối hành xử một cách vô đạo. Chúng ta có thể rơi vào thói giả hình khi chúng ta nói về Tin Mừng nhưng lại không sống theo tinh thần Tin Mừng. Cũng có thể chúng ta tự che dấu một đời sống nội tâm sâu thẳm bằng chiếc mặt nạ công chính. Là những tín hữu bước theo Thầy Giêsu, là “Đấng Công Chính” (Cv 3,14) đã thực hiện trọn vẹn điều công chính (x.Mt 3,15), cũng được mời gọi sống nên công chính mỗi ngày. Nghĩa là mỗi người không ngừng tuân giữ và trung thành lề luật theo thể thức mới của Chúa Giêsu ban hành, tuân hành thánh ý nguyên tuyền và hoàn hảo của Thiên Chúa Cha. Trong đức tin, chúng ta được liên kết mật thiết với Chúa Giêsu, Đấng là Tình Yêu (x.1Ga 4,16), là tin vào Người. Nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Ki-tô, chúng ta được nên công chính (x.Rm 3,22.26). Nhờ Người chúng ta trở nên xứng đáng và đủ tư cách để thờ phượng Thiên Chúa trong chân lý và thần khí (Ga 4,24). Nhờ cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, Người đã làm cho chúng ta trở nên công chính (x.Rm 4,25) và được tham dự vào một đời sống mới, một đời sống mang lại hoa quả, một đời sống công chính (x.Pl 1,11), đời sống công chính sẽ được triều thiên (x.2Tm 4,8) và trên hết là sự sống đời đời (x.2Pr 3,13).

Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã đổ máu ra mà công chính hóa chúng con là những tội nhân. Chúng con tin thật Chúa đã vì yêu thương mà sẵn sàng hy sinh và chịu chết, để mỗi người chúng con được sống vĩnh cửu với Chúa. Xin Chúa dùng quyền năng và lòng thương xót của Chúa mà thánh hóa nên công chính mỗi ngày. Amen.


Comments are closed.