Chúa Nhật 21 Thường Niên năm A – Ngày 27/08/2017

Lời Chúa: Mt 16, 13-20

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời: sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”. Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng Người là Ðức Kitô.

Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết, và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: “Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy khỏi điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu”. Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: “Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người”.

 


Suy niệm

LỜI TUYÊN XƯNG

“Ông Phêrô trả lời: “Thầy là Đức Kitô”” (Mt 16, 16).

Nhìn vào bối cảnh dân Israel thời của Chúa Giêsu, chúng ta thấy toàn dân đang trông chờ một Đấng Mêsia. Vì thế, khi Chúa Giêsu xuất hiện với những lời giảng dạy mới mẻ, đầy quyền năng cùng với những phép lạ cụ thể có sức lôi cuốn dân chúng đến với Người, dân chúng đã lầm tưởng Người là Gioan Tẩy Giả, là Êlia hoặc là một ngôn sứ thời xưa đã sống lại (x.Lc 9,19; Mt 16,14). Chúa Giêsu không quan tâm đến việc dân chúng nghĩ gì về mình mà chỉ quan tâm đến việc các môn đệ nghĩ như thế nào về việc này, nên Chúa đã hỏi các ông, ông Phêrô thay mặt cho các tông đồ đã tuyên xưng một cách dứt khoát và mạnh mẽ : “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Lời tuyên xưng của Phêrô đã tỏ cho chúng ta thấy ông được Thiên Chúa mặc khải cho biết Mầu Nhiệm cơ bản của Nước Trời và là dấu chỉ của sự chọn lựa hoàn hảo về Thiên Chúa. Chính lúc đó, Chúa Giêsu biết rằng đã đến lúc Ngài phải khởi đầu việc đặt nền móng xây dựng một tòa nhà thiêng liêng nên đã nói với Phêrô: “Này anh Phêrô, nghĩa là tảng đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16,18). Một quyết định thật bất ngờ nhưng là ý định của Thiên Chúa Cha được mặc khải nơi Chúa Giêsu Con Ngài.

Câu hỏi của Chúa Giêsu vẫn còn vang mãi cho đến ngày hôm nay “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?”(Mt 16,15). Thiết nghĩ, chúng ta cũng có thể dễ dàng tuyên xưng như Thánh Phêrô: Ngài là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa đã đến gánh tội trần gian bằng con đường thập giá. Nhưng ngược lại, chúng ta chỉ mới tuyên xưng bằng “lời” trên môi miệng, còn tư tưởng và việc làm của chúng ta đã theo thánh ý Thiên Chúa chưa? Chúng ta thường e ngại đón nhận đường thập giá đời mình, ngại đau khổ, ngại chịu hy sinh, ngại từ bỏ những quyến rũ thế gian, xác thịt. Chúa Giêsu đã chọn Phêrô thì Ngài cũng muốn chọn mỗi người chúng ta như những viên đá sống động, để trên đó Ngài cũng xây Hội Thánh của Ngài. Vì thế, Ngài muốn mỗi người chúng ta cũng phải hiểu được sứ mạng của Ngài để rồi qua đó chúng ta cũng biết can đảm chấp nhận con đường thập giá đời mình để làm chứng cho Chúa Giêsu. Có can đảm, chấp nhận thánh giá thì cuộc sống chúng ta mới thực sự là lời tuyên xưng mạnh mẽ về Đức Kitô và trở nên những viên đá vững chắc góp phần dựng xây tòa nhà Giáo Hội ngày thêm bền vững đến muôn đời.

Lạy Chúa, xin mở rộng tâm hồn chúng con ra, để chúng con biết đón nhận Lời Chúa dạy, xin giúp chúng con hiểu và yêu mến Chúa hơn, để chúng con thêm xác tín và mạnh dạn tuyên xưng Chúa bằng lời nói cũng như hành động trong từng giây phút của cuộc sống . Amen


Comments are closed.