Thứ Ba tuần 21 Thường Niên – Ngày 29/08/2017

Lời Chúa: Mc 6, 17 – 29

Khi ấy, Hêrôđê đã sai đi bắt Gioan và giam ông trong ngục: nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan bảo Hêrôđê: “Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình”. Phần Hêrôđia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được, vì Hêrôđê kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe.

Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Hêrôđê, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilêa. Khi con gái nàng Hêrôđia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hêrôđê và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: “Con muốn gì, cứ xin, trẫm sẽ cho”, và vua thề rằng: “Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho”. Cô ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì?” Mẹ cô đáp: “Xin đầu Gio-an Tẩy Giả”. Cô liền vội vàng trở vào xin vua: “Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa”. Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan, và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ.

Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mồ.

 


Suy niệm

SỐNG VÀ LÀM CHỨNG CHO SỰ THẬT

“Khi ấy, Hêrôđê đã sai đi bắt Gioan và giam ông trong ngục: nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philípphê anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan bảo Hêrôđê: Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình” (Mc 6,17-18).

Sự thật là gì? Tổng trấn Philatô đã hỏi Chúa Giêsu câu hỏi này, nhưng Chúa Giêsu chưa trả lời thì ông đã bỏ ra ngoài. Bài Tin Mừng hôm nay sẽ trả lời cho chúng ta câu hỏi này. Chuyện xảy ra khi ông Gioan Tẩy Giả lên tiếng phản đối việc vua Hêrôđê lấy bà Hêrôđia, vợ của Philípphê anh vua. Gioan biết rằng nếu ông lên tiếng phản đối tội lỗi này thay vì im tiếng cho qua thì ông sẽ phải chết, nhưng ông vẫn can đảm lên án: “Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình”. Hậu quả ông bị bắt và giam trong ngục. Biết một điều là trái luân lý, không im lặng bỏ qua, nhưng can đảm lên án điều sai trái dù phải hy sinh bản thân, đó là sự thật.

Biết sự thật là gì đã là khó, mà sống và làm chứng cho sự thật càng khó hơn. Gioan đã làm được ba việc này: Ông biết sự thật là lề luật của Chúa, ông sống sự thật bằng một đời sống công chính thánh thiện, và ông làm chứng cho sự thật bằng việc lên tiếng phản đối tội loạn luân của vua Hêrôđê. Nghịch lý thay! Số phận của những người sống thật lại rất bi thảm. Gioan, vì dám nói lên sự thật đã bị vua Hêrôđê bắt giam vào ngục thất. Gioan, vì sống thật đã bị bà Hêrôđia oán ghét và muốn giết ông. Cuối cùng, vì việc thật ông phải mất đầu, kết thúc cuộc đời trong sự thật.

Thánh Gioan trở nên ngọn đèn cháy sáng cho chúng ta noi theo. Chúng ta hãy chiêm ngắm ngài và xin ngài chuyển cầu cho chúng ta được can đảm sống và làm chứng cho sự thật như ngài. Ngoài ra, chúng ta hãy nhìn vào ba nhân vật: vua Hêrôđê, bà Hêrôđia và con gái bà để rút ra bài học. Vua Hêrôđê, vì tình dục mê hoặc, vì một lời hứa thiếu chín chắn đã làm chết một con người lương thiện. Bà Hêrôđia, vì oán hận ghen tức mà chủ mưu giết chết một ngôn sứ. Còn cô con gái của bà Hêrôđia, vì nghe lời mẹ đã cộng tác vào hành động giết người. Ba người này vì cái lợi ích trần gian thấp hèn mà đánh đổi sự công chính, sự sống đời đời để lãnh lấy tội lỗi và sự chết.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một lương tâm biết phân định đâu là sự thật và đâu là sự ác. Xin ban cho chúng con sức mạnh và lòng can đảm để biết khước từ ngay sự ác, mà mau chóng thực thi điều tốt lành dù phải hy sinh. Amen.


Comments are closed.