Thứ Hai Tuần 14 Thường Niên – Ngày 08/07/2019

Lời Chúa: Mt 9,18-26

Khi ấy, Đức Giê-su còn đang nói với các môn đệ ông Gio-an, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và nói: “Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.” Đức Giê-su đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi với Người. Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm tiến đến phía sau Người và sờ vào tua áo của Người, vì bà nghĩ bụng: “Tôi chỉ cần sờ được vào áo của Người thôi là sẽ được cứu!” Đức Giê-su quay lại thấy bà thì nói: “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con.” Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa. Đức Giê-su đến nhà viên thủ lãnh; thấy phường kèn và đám đông xôn xao, Người nói: “Lui ra! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy!” Nhưng họ chế nhạo Người. Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì Người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy. Và tin ấy đồn ra khắp cả vùng.

 


Suy niệm

CÁI CHẠM HUYỀN NHIỆM

“… xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống” (Mt 9,18).

Trong dòng chảy quay cuồng của nhịp sống hiện đại, chắc hẳn, ai trong chúng ta cũng muốn tìm kiếm sự tiện dụng. Đáp lại sự chờ đợi của con người, khoa học dần khám phá ra các công nghệ mang đến sự thoải mái. Cụ thể, chỉ cần cái chạm nhẹ trên smart phone chúng ta sẽ có cả thế giới với bao la kiến thức. Trong Tin Mừng hôm nay cũng nói về những cái chạm, cái chạm khao khát được chữa lành của con người, và cái chạm đầy lòng xót thương của Thiên Chúa.

Trang Tin Mừng hôm nay được bắt đầu với hình ảnh của vị thủ lãnh đến xấp mình và xin Chúa Giêsu chữa lành cho con gái ông với một niềm tin chất phác: Ngài đến chạm tay lên cháu, là nó sẽ sống. Thấy niềm tin mãnh liệt của ông, Chúa Giêsu đã lên đường đến nhà ông để chữa lành. Khi cả nhà vị thủ lãnh đã buông xuôi vì bé đã tắt thở, Đức Giêsu vẫn đến nơi, chạm vào em, nâng em và em đã trỗi dậy. Trước đó, Tin Mừng cũng thuật lại một cái chạm khác, thể hiện một lòng tin thẳm sâu, và kiên gan của người phụ nữ bị băng huyết. Biết thân phận mình là kẻ loại trừ, bị xem như nhơ nhớp, nhưng với sự xác tín: chỉ cần chạm vào tua áo Chúa Giêsu thì sẽ được khỏi. Bà đã đến gần, đã chạm và đã được chữa lành. Quả thật, từ đức tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa và khát khao được chữa lành, vị thủ lãnh và người đàn bà băng huyết đã chạm vào được lòng thương xót của Thiên Chúa.

Ngày nay, chúng ta tìm kiếm nhiều cái chạm của cảm xúc, của thể lý, của công nghệ… nhưng chúng ta có mong ước những cái chạm của hồng ân, của đức tin trong cuộc đời mình? Chúa vẫn yêu thương và giang đôi tay chờ đợi những người con quay về với tình yêu của Ngài. Nhưng phải chăng, chúng ta đã và đang để cuộc sống mình chạm, chìm sâu vào những hoen ố của thế gian như: ích kỷ, tham lam, ghen ghét, … Hãy giơ đôi tay để cùng chạm vào bàn tay Chúa, để cảm nghiệm mình được Chúa yêu, và để cảm nghiệm sự sống của mình là một huyền nhiệm.

Lạy Chúa, xin cho mỗi chúng con biết chạy đến bên Chúa, tin tưởng phó thác của đời mình trong tay Ngài, để Chúa có thể chạm vào đáy lòng con, biến con trở nên những khí cụ nhiệt thành trong tay Chúa. Amen.


Comments are closed.