Thứ 3 Tuần 14 Thường Niên – Ngày 09/07/2019

Lời Chúa: Mt 9,32-38

“Khi ấy, người ta đem đến Chúa Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi đã trừ quỷ, thì người câm nói được, đám đông dân chúng kinh ngạc và nói rằng: ‘Chưa bao giờ thấy xảy ra như vậy trong dân Israel’. Nhưng các người biệt phái nói rằng: ‘Ông ta đã nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ’.

Và Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Người liền bảo môn đệ rằng: ‘Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa’”.

 


Suy niệm

CHÚA GIÊSU – NHÀ TRUYỀN GIÁO MẪU MỰC

“Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền” (Mt 9,25).

Khi một người chịu phép Rửa Tội, người ấy trở thành một Kitô hữu, là con cái Chúa, và là một thành phần trong Hội Thánh. Người ấy mang trong mình sứ mạng của Giáo Hội: sứ mạng truyền giáo. Truyền giáo không phải là sứ mạng của một vài thành phần trong Hội Thánh, nhưng là của toàn thể dân Chúa. Một vấn đề rất căn bản được đặt ra: truyền giáo cần phải theo những nguyên tắc nào? Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca đã tổng lược nguyên tắc truyền giáo của Chúa Giêsu, và cũng là mẫu mực cho mọi nhà truyền giáo: “Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền” (Mt 9,25). Hai nguyên tắc căn bản đó là hiện diện và hoạt động.

“Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc”, Người đến với mọi người ở mọi nơi, và hiện diện cùng với họ. Người đã không phân biệt, hay chỉ chọn đến một vài nơi nhưng là khắp nơi. Người đến với những người mà thánh Luca mô tả: “tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn”. Người đến với những con người không chỉ nghèo đói thể lý nhưng chính yếu là khát chân lý. Người đã đến với họ không phải như một nhà cầm quyền hay một thượng học giả, nhưng là một con người biết cảm thông và yêu thương. Tình yêu của Chúa lan tỏa đến mọi người, ngay cả những người thù ghét cũng có thể nhận thấy điều ấy (x. Ga 8,1-11).

Với một trái tim đầy ắp tình thương, Chúa Giêsu thỏa lấp khát vọng sâu kín nhất của con người là sự sống; Người đến với họ, làm cho họ “được sống và sống đồi dào” (Ga 10,10). Người “dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền”. Người đã dạy họ học biết các chân lý chứa đựng trong Sách Thánh và sống đẹp lòng Thiên Chúa; Người chữa lành họ khỏi bệnh tật, giải thoát họ khỏi xiềng xích của ma quỷ. Trung tâm của tất cả những hoạt động đó: Người công bố, rao giảng Tin Mừng Nước Trời.

Đây là hai nguyên tắc của mọi nhà truyền giáo, mọi Kitô hữu. Theo ơn gọi, hoàn cảnh, khả năng của mỗi người, các Kitô hữu thực thi sứ mạng truyền giáo của mình với tất cả ý thức trách nhiệm và bổn phận. Họ phải ra đi đến với người khác. Hành trỉnh này, trước hết là hành trình bước ra khỏi chính mình, khỏi những tiện nghi, những định kiến, những đam mê… của mình, để ra đi theo sự hướng dẫn của Thánh Thần. Họ phải hướng về người khác, đến với người khác bằng sự hiện diện của tình yêu, một sự hiện diện liên đới trong Thánh Thần. Nhà truyền giáo thực hiện nhiều hoạt động để truyền giáo, nhưng trọng tâm chính yếu luôn luôn là Tin Mừng – Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, Đấng Cứu Độ duy nhất cho toàn thể nhân loại.

Lạy Chúa Giêsu, vị mục tử nhân hậu! Với trái tim giàu lòng thương xót, Chúa đã nhìn thấy sự vất vưởng, và khát vọng của đoàn chiên Chúa. Chúa đã luôn hiện diện với chúng con, và làm tất cả những gì có thể để cho chúng con được sống và sống dồi dào. Chúng con tạ ơn Chúa. Xin Chúa biến đổi quả tim chai đá của chúng con nên quả tim biết yêu thương như Chúa; xin Chúa đổ vào lòng chúng con sự nhiệt thành hăng say truyền giáo, mang Tin Mừng sự sống của Chúa đến khắp nơi. Amen


Comments are closed.