Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Phục Sinh – Năm C

Lời Chúa: Ga 20, 11-18

Khi ấy, bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mồ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đàng đầu, một vị ngồi phía đàng chân. Hai vị hỏi: “Tại sao bà khóc?” Bà trả lời: “Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu?” Vừa nói xong, bà quay mặt lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó, nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi: “Bà kia, sao mà khóc, bà tìm ai?” Tưởng là người giữ vườn, Maria thưa: “Thưa ông, nếu ông đã mang xác Người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt Người ở đâu, để tôi đến lấy xác Người”. Chúa Giêsu gọi: “Maria”. Quay mặt lại, bà thưa Người: “Rabboni!” (nghĩa là “Lạy Thầy!”). Chúa Giêsu bảo bà: “Ðừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta. Nhưng hãy đi báo tin cho các anh em Ta hay và bảo họ rằng: Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con”. Maria Mađalêna đi báo tin cho các môn đệ rằng: “Tôi đã trông thấy Chúa và Chúa đã phán với tôi những điều ấy”.


Suy niệm

Bà Maria Mađalêna đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà. (Ga 20,18)

Tình cảm của Maria Mađalêna đối với Chúa Giêsu hết sức sâu đậm. Bà là một trong những người đã ở lại dưới chân Thánh Giá khi Chúa Giêsu tử nạn. Khi Chúa sống lại, bà là người đầu tiên loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Maria Mađalêna đã khóc khi không thấy xác Chúa Giêsu. Thiên thần hiện ra trước mắt, bà cũng coi như không. Chính Chúa ở trước mặt mà bà cũng tưởng là người giữ vườn. Nhưng rồi khi Chúa giúp bà nhận ra Chúa, bà đã hớn hở chạy đi báo tin cho mọi người ngay. Đối với Maria Mađalêna, Chúa Giêsu là tất cả. Không có Chúa, cuộc đời bà vô nghĩa. Gặp lại Chúa là có lại tất cả.

Mệnh lệnh cuối cùng Chúa Giêsu truyền lại cho các tông đồ của người là: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, rao giảng Tin Mừng cho muôn dân.” Ngày nay, Tin Mừng của Chúa đã lan rộng trên thế giới, nhưng vẫn còn nhiều nơi và nhiều người chưa biết đến Chúa Giêsu và sự phục sinh của Người. Vì thế lời mời gọi của Chúa năm nào giờ đây cũng hết sức tha thiết đối với người theo chân Chúa. Để Tin Mừng thực sự là tin mừng thì mầu nhiệm Phục Sinh không chỉ dừng lại ở cái biết, nhưng phải thực sự đi vào kinh nghiệm, vào tâm hồn của mỗi người.

Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, Chúa là ánh sáng chiếu soi cho nhân loại đang lần bước trong đêm tối. Chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con được làm con Chúa. Lạy Chúa! Chúa mời gọi chúng con ra đi loan báo Tin Mừng cho mọi dân nước, xin giúp chúng con dám can đảm loan báo Tin Mừng cho mọi người dù là những người thù ghét và chống đối chúng con. Amen.


Comments are closed.