Thứ Hai sau Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm C

Lời Chúa: Mt 21, 23-27

Khi ấy Chúa Giêsu vào Ðền thờ. Lúc Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ lão trong dân đến hỏi Người rằng: “Ông lấy quyền nào mà làm những điều này? Ai đã ban quyền ấy cho ông?” Chúa Giêsu trả lời: “Tôi cũng hỏi các ông một điều. Nếu các ông trả lời cho tôi, thì tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó. – Phép Rửa của Gioan bởi đâu mà có? Bởi trời hay bởi người ta?” Họ bàn tính với nhau rằng: “Nếu ta nói bởi trời, thì ông sẽ nói với ta: Vậy tại sao các ngươi không tin ông ấy? Và nếu ta nói bởi người ta, thì chúng ta lại sợ dân chúng. Vì mọi người coi Gioan như một vị tiên tri”. Bấy giờ họ trả lời Chúa Giêsu rằng: “Chúng tôi không được biết”. Chúa Giêsu nói với họ: “Tôi cũng không nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó”.


Suy niệm

“Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy ? Ai đã cho ông quyền ấy ? ” (Mt 21, 23)

Đó là lời chất vấn của các thượng tế và kỳ mục sau khi Chúa Giêsu đuổi những người mua bán ra khỏi Đền Thờ (x. Mt 21, 12-17). Với lời chất vấn này, rõ ràng mục đích của họ là gài bẫy để tìm cớ kết tội Chúa. Tuy nhiên, Chúa thật khôn ngoan, thay vì trả lời Ngài lại hỏi họ : “Phép rửa của ông Gioan do đâu mà có ? Do Trời hay do người ta ?” (Mt 21, 25a). Hỏi về sứ vụ của Gioan, không phải Chúa muốn bắt bẻ họ, nhưng Ngài tỏ lòng khoan dung để họ có dịp nhìn lại và đón nhận sự thật : Gioan Tẩy Giả là người đi trước dọn đường cho Chúa đến. Tiếc thay, các thượng tế và kỳ mục đã nghe biết nhiều về Gioan, mà vẫn không tin Gioan, vì họ sợ nếu tin Gioan thì họ phải tin cả Chúa. Vì thế, họ trả lời với Chúa rằng : “Chúng tôi không biết” (Mt 21, 27a). Và như vậy, họ đã từ chối ý tốt của Chúa và họ cũng không chấp nhận sự thật : Chúa chính là Đấng Cứu Thế được muôn dân mong đợi.

Với câu trả lời :“Chúng tôi không biết”, các thượng tế và kỳ mục đã chứng tỏ họ thiếu trung thực và cố chấp, không có thiện chí với Chúa. Ngày nay, khi muốn từ chối giúp đỡ người khác, muốn thoái thác trách nhiệm, muốn được yên phận hoặc không dám đối diện với sự thật và lương tâm, đôi khi chúng ta cũng thường nói “tôi không biết”. Nếu cứ sống với thái độ này, dần dần tâm hồn chúng ta trở nên khô cứng, không còn chỗ cho Đấng là Sự thật hiện diện. Chính vì vậy, Mùa Vọng này là dịp giúp chúng ta kiểm lại thái độ sống sao cho xứng hợp với giáo huấn của Chúa và dọn lòng xứng đáng để Chúa ngự vào.

Lạy Chúa Giêsu, trong tâm tình mong đợi ngày Chúa đến, xin cho chúng con biết sửa đổi tâm hồn và đời sống để đón nhận hồng ân cứu độ của Chúa, đồng thời xin cho chúng con biết tìm về cội nguồn sự thật để sự thật sẽ soi sáng hướng dẫn hành động của chúng con. Amen.


Lễ Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

Thánh nhân sinh tại nước Tây Ban Nha miền Fontibéros vào năm 1542 trong một gia đình nghèo. Chính vì thế, Ngài đã trải qua tuổi niên thiếu lao đao, vất vả vì thánh nhân phải làm lụng, lao động cực nhọc. Năm 1563, thánh nhân tận hiến cho Chúa trong dòng kín Carmêlô. Thiên Chúa đã dùng Ngài vào công việc mở mang, cải tổ dòng carmêlô…….xem tiếp


Comments are closed.