Thứ Hai sau Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm B

Lời Chúa: Mt 21, 23-27

Khi ấy Chúa Giêsu vào Ðền thờ. Lúc Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ lão trong dân đến hỏi Người rằng: “Ông lấy quyền nào mà làm những điều này? Ai đã ban quyền ấy cho ông?” Chúa Giêsu trả lời: “Tôi cũng hỏi các ông một điều. Nếu các ông trả lời cho tôi, thì tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó. – Phép Rửa của Gioan bởi đâu mà có? Bởi trời hay bởi người ta?” Họ bàn tính với nhau rằng: “Nếu ta nói bởi trời, thì ông sẽ nói với ta: Vậy tại sao các ngươi không tin ông ấy? Và nếu ta nói bởi người ta, thì chúng ta lại sợ dân chúng. Vì mọi người coi Gioan như một vị tiên tri”. Bấy giờ họ trả lời Chúa Giêsu rằng: “Chúng tôi không được biết”. Chúa Giêsu nói với họ: “Tôi cũng không nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó”.

 


Suy niệm

Các thượng tế và kỳ lão hỏi Chúa Giêsu về quyền bính của Người nhằm mục đích hại Người. Nếu Chúa trả lời quyền đó đến từ Thiên Chúa, họ sẽ cho rằng Người nói phạm thượng; nếu Chúa trả lời quyền đó đến từ chính mình, họ sẽ tố cáo Người âm mưu nổi loạn chống lại chính quyền Rôma. Quả thực, các thượng tế và kỳ lão là những người am hiểu Kinh Thánh, chắc hẳn qua những phép lạ và những lời giáo huấn của Chúa Giêsu, họ có thể nhận ra quyền bính của Người xuất phát từ đâu, nhưng sự thù hận và lòng đố kị đã che lấp tâm hồn họ khiến họ trở nên cố chấp không chịu tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế.

 Nhìn vào thái độ cố chấp của giới lãnh đạo Do thái giáo, chúng ta cũng nên xét lại chính bản thân. Có những lúc chúng ta cũng cố chấp không tin vào Thiên Chúa, chối bỏ quyền của Thiên Chúa trên cuộc đời chúng ta, chỉ vì chúng ta muốn làm theo ý mình, chứ không muốn làm theo ý Chúa. Có những khi chúng ta cố chấp khước từ điều hay, lẽ phải nơi tha nhân vì tự ái, ghen tương và kiêu ngạo. Mùa Vọng mời gọi mỗi người hãy cởi bỏ sự kiêu căng, cố chấp, để mặc lấy sự khiêm tốn, chân thành. Khiêm tốn để xác tín rằng Đức Giêsu Kitô chính là Đấng Cứu Độ duy nhất và chân thành để biết đón nhận và sống theo chân lý.

Lạy Chúa, trong tâm tình của Mùa Vọng, xin Chúa đốt lên trong tâm hồn chúng con ngọn lửa của niềm tin, để chúng con tin rằng, vì yêu thương, Chúa đã từ bỏ địa vị Thiên Chúa để đến ở và cứu độ loài người. Xin cũng khơi lên trong chúng con khát vọng tìm kiếm chân lý để cuộc đời chúng con trở thành chứng nhân cho Chúa, Đấng “là Đường, là Sự thật và là Sự sống”. Amen.


Comments are closed.