Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm B

Lời Chúa: Ga 1, 6-8. 19-28

Có người đã được Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng. Và đây là chứng của Gioan, khi những người Do-thái từ Giêrusalem sai các vị tư tế và các thầy Lêvi đến hỏi ông: “Ông là ai?” Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: “Tôi không phải là Ðấng Kitô”. Họ liền hỏi: “Thế là gì? Ông có phải là Elia chăng ?” Gioan trả lời: “Tôi không phải là Elia”. – “Hay ông là một đấng tiên tri?” Gioan đáp: “Không phải”.

Họ liền bảo: “Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?” Gioan đáp: “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo”.


Suy niệm

Ðức Giêsu Kitô là Ánh Sáng từ muôn thuở và tồn tại muôn đời. Ánh Sáng dẫn đưa con người đến hạnh phúc đích thực. Trước những thắc mắc của dân chúng, Gioan không dựa vào cơ hội đó để tìm vinh quang cho mình, trái lại, ông đã sống chân thành và can đảm làm chứng cho một chân lý: Ông chỉ là một kẻ hèn mọn, là người dọn đường cho Ðấng Cứu Thế. Chính Ngài mới là Ðấng muôn dân đợi trông. Chỉ có Ngài mới đem lại tự do và hạnh phúc đích thực cho con người.

Với lối sống thực dụng hôm nay, việc chấp nhận gian dối, mưu mẹo để đạt được công danh, lợi lộc, đôi khi được “bình thường hoá”, thậm chí còn được đánh giá là “ khôn ngoan”. Sống trong “ vòng xoáy”  đó, gia đình tôi có can đảm “ lội ngược dòng” để sống và làm chứng cho sự thật như Gioan Tẩy giả không ?

Lạy Chúa, Chúa là Đường, là Sự thật và là Sự sống, xin giúp chúng con xây đời sống bản thân và gia đình mình trên Sự thật để biết sống thật với Chúa, với bản thân mình và với nhau. Amen.


Comments are closed.