Thứ Ba sau Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm B

Lời Chúa: Mt 21, 28-32

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn cho cha!” Nó thưa lại rằng: “Con không đi”. Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: “Thưa cha, vâng, con đi”. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?” Họ đáp: “Người con thứ nhất”. Chúa Giêsu bảo họ: “Quả thật, Ta bảo các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài”.

 


Suy niệm

 Qua bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đưa ra sự tương phản nơi hai người con. Người con thứ nhất lúc đầu có vẻ ngang ngạnh, cứng đầu, nhưng về sau biết phục thiện, hối lỗi và làm theo ý cha. Người con thứ hai xem ra hiền lành, dễ bảo, nhưng ngôn hành bất nhất, nói mà không làm. Những người thu thuế và gái điếm là hình ảnh của người con thứ nhất, còn các thượng tế và kỳ lão Do Thái, vốn tự cho mình là người công chính đạo đức xếp, là hình ảnh của người con thứ hai. Thiên Chúa là Đấng thấu suốt tâm hồn và những điều kín nhiệm nơi con người. Ngài thấy niềm tin, sự hoán cải và tâm tình phó thác nơi những người thu thuế và gái điếm. Vì thế, những người này sẽ được vào Nước Thiên Chúa trước các thượng tế và kỳ lão.

 Giá trị của một con người không nằm ở quá khứ đạo đức hay tội lỗi của người đó, mà hệ tại ở đây, vào lúc này người đó có sống công chính, sống theo ý Chúa hay không. Người tín hữu hôm nay đừng nghĩ rằng mình đang thuộc hàng công chính để ngủ mê trong ảo tưởng; cũng đừng liệt mình vào hạng tội lỗi rồi buông xuôi. Thiên Chúa cho mỗi người nhiều cơ hội để hoán cải và sửa mình. Vì thế, ai đang sống trong đàng công chính thì cứ mạnh mẽ tiến bước; còn ai đang “nói không” với Thiên Chúa thì hãy dũng cảm đổi đời và “thưa vâng” với Ngài.

Lạy Cha, con Cha là Chúa Giêsu đã dạy chúng con: không phải cứ thưa “lạy Chúa” là được vào Nước Thiên Chúa, nhưng chỉ khi chúng con thực thi ý Cha thì mới được vào (x. Mt 7,21). Xin Cha ban ơn gìn giữ, đừng để chúng con giống người con thứ hai, miệng luôn nói “dạ dạ, vâng vâng” rồi lại không làm theo ý Cha; nhưng xin cho chúng con luôn sống tâm tình của người con thứ nhất: biết hối hận, hoán cải, tìm ý Cha trong cuộc sống và mau mắn làm theo. Amen.


Comments are closed.