CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH – Lễ trọng – Năm C – Ngày 02/01/2022

Lời Chúa: Mt 2, 1-12

Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Đông phương tìm đến Giêrusalem. Các ông nói: “Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương, và chúng tôi đến triều bái Người”. Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: “Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do Đấng Tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta”.

Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bêlem và dặn rằng: “Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người”. Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Đông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy bà Maria mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống, sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo “đừng trở lại với Hêrôđê”, họ đã qua đường khác, trở về xứ mình.

 


Suy niệm

THÀNH TÂM THIỆN CHÍ SẼ GẶP CHÚA

“Đức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương, và chúng tôi đến triều bái Người” (Mt 2, 2).

Kính thưa cộng đoàn,

Ngày mai, Giáo hội long trọng mừng lễ Chúa Hiển Linh, Thiên Chúa tỏ mình ra cho nhân loại. Biến cố Chúa tỏ mình ra đã được loan báo cho mọi người dưới nhiều hình thức khác nhau như: lời các ngôn sứ loan báo từ nhiều thế kỷ trước (Mk 5, 1-5), sứ thần Chúa hiện ra báo cho các mục đồng đến Bêlem (Lc 2, 8-14), và ngôi sao lạ xuất hiện (Mt 2, 2). Tuy nhiên, thực tế chúng ta nhận thấy, không phải ai cũng gặp được Chúa, nếu không thành tâm thiện chí tìm Ngài.

Thánh sử Matthêu, trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, đã minh họa điều này khi gợi ra những hình ảnh tương phản lạ thường. Tương phản giữa Giêrusalem và Bêlem: Giêrusalem, trung tâm văn hoá chính trị của Do Thái, nhưng đã khước từ đón tiếp Đấng Cứu Thế; trong khi đó, Bêlem, một thị trấn bé nhỏ, nghèo nàn lại là nơi đón Đấng Cứu Thế hạ sinh. Tương phản giữa những người có đạo và những người ngoại đạo: Các đại giáo trưởng và luật sĩ thông thạo Kinh thánh, nhưng chỉ ngồi im một chỗ, không chịu lên đường; trái lại, ba nhà đạo sĩ là những người ngoại đạo, không am tường Kinh thánh, nhưng đã biết tìm tòi học hỏi, dấn thân lên đường. Tương phản giữa Vua trần thế và Vua thiên quốc: Hêrôđê được gọi là Vua, nhưng lại cứ nơm nớp lo âu, sợ mất ngai vàng, nên tìm cách tiêu diệt người khác; trong khi đó, Chúa Giêsu, Vua Trời lại thản nhiên bình an trong cảnh khó nghèo, mở rộng vòng tay đón tiếp mọi người. Tất cả những hình ảnh tương phản đó như muốn nói với chúng ta: Đấng Cứu Thế không đến theo cách thức của con người, Người không đến trong quyền lực, vinh quang, nhưng trong sự yếu đuối, khiêm nhường. Bởi đó, không phải cứ có đạo là gặp đựơc Chúa, không phải hiểu biết nhiều là biết Chúa. Muốn gặp được Chúa phải có thiện chí đi tìm; muốn biết Chúa, phải dấn thân lên đường. Ba nhà đạo sĩ là những người ngoại đạo đến từ rất xa, nhưng với lòng thiện chí, các ngài đã lên đường theo ánh sao để đến Belem tìm gặp Chúa Hài Nhi, cho dẫu việc lên đường đòi phải giã từ những tiện nghi dễ chịu, từ bỏ những sinh hoạt quen thuộc, chấp nhận những thiếu thốn, những nguy hiểm đường đi.

Là những Kitô hữu, chúng ta được mời gọi lên đường để tìm gặp Chúa như ba nhà đạo sĩ bằng một sự dấn thân bền bỉ. Vậy, chúng ta đã thành tâm, khao khát tìm gặp Chúa bằng cách siêng năng đến với Chúa qua các bí tích, thánh lễ và các giờ cầu nguyện riêng tư với Chúa mỗi ngày chưa? Hay, chúng ta cũng như vua Hêrôđê và những người hầu cận dù biết Chúa ở đâu, nhưng lại ươn lười, ngại khó không muốn lên đường tìm Người? Chúng ta có để cho Lời Chúa thấm nhập vào các sinh hoạt trong ngày sống như ngôi sao soi đường dẫn lối chưa? Hay, chúng ta chỉ học biết nhiều về Chúa, nhưng lại không để cho Lời Chúa hướng dẫn trong từng chọn lựa của ngày sống.

Xin cho mỗi người chúng ta có được một tâm hồn thành tâm thiện chí tìm gặp Chúa, để mỗi ngày chúng ta biết ra đi khỏi những ích kỷ, ươn lười của mình, ngõ hầu sống gắn bó mật thiết với Chúa hơn. Nhờ đó, ta có thể thưa lên: “Ước chi mọi kẻ tìm kiếm Chúa, đều mừng vui hoan hỷ trong Ngài! Và những ai cảm mến ơn Ngài tế độ luôn nói rằng: Đức Chúa vĩ đại thay!” (Tv 40, 17).


Comments are closed.