Thứ Hai sau Chúa Nhật 7 Phục Sinh – Năm B

Lời Chúa: Ga 16, 29-33

Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Ðúng thế, bây giờ Thầy nói rõ ràng, và không dùng dụ ngôn nữa. Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết mọi sự, không cần có ai hỏi Thầy nữa. Bởi đó chúng con tin Thầy bởi Thiên Chúa mà ra”. Chúa Giêsu đáp lại các ông: “Bây giờ các con mới tin ư? Này đến giờ, và đã đến rồi, các con sẽ tản mát mỗi người một ngả, bỏ mặc Thầy một mình. Nhưng Thầy không ở một mình đâu, vì có Cha hằng ở với Thầy. Thầy nói với các con những điều đó để các con được bình an trong Thầy. Giữa thế gian, các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”.

 


Suy niệm

  Khi thực hiện công trình cứu chuộc, Chúa Giêsu đã chịu biết bao nhiêu gian nan thử thách, nhưng nhờ vào sức mạnh của Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, Ngài đã chiến thắng thế gian. Thánh Phaolô tông đồ cũng đã xác tín mạnh mẽ rằng: “tôi làm được mọi sự với Đấng ban sức mạnh cho tôi”(Pl 4,13). Con thuyền Giáo hội trải qua biết bao thăng trầm, từng gặp bao nhiêu sóng gió, bão táp xô đẩy suốt nhiều thế kỷ mà vẫn kiên vững, không bị chìm, đó là nhờ sức mạnh của Chúa. Chính sự hiện diện của Chúa và sức mạnh chiến thắng của Ngài là bảo đảm cho bước tiến và sự chiến thắng của Giáo hội cũng như của mỗi người Kitô hữu: “hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”.

 Trong cuộc sống hằng ngày, nhiều cá nhân và gia đình đã trải qua cuộc sống đầy khó khăn, gian khổ, thiếu thốn về mọi mặt. Họ đã phải vật lộn với đời và với nhau, phải đương đầu với gian nan thử thách và cảm thấy mình đơn độc. Họ được mời gọi để lắng nghe lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ : “Thầy không cô độc đâu vì Chúa Cha ở với Thầy, Thầy nói điều ấy để anh em được bình an dù là anh em còn phải chịu khốn khó”. Chúa Giêsu cũng đã trải qua cuộc chiến với thế gian và Ngài đã chiến thắng. Ngài chính là nguồn sức mạnh cho cả tâm hồn và thể xác chúng ta. Nhờ chiến thắng tội lỗi và sự chết của Ngài mà chúng ta được thêm sức mạnh để lướt thắng được những cám dỗ của thế gian và trung thành với ơn gọi Kitô hữu của mình. Chúng ta không bao giờ đơn độc vì Chúa luôn ở cùng ta.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh là Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, xin Chúa tiếp tục ban sức mạnh của Chúa cho chúng con, giúp chúng con chống trả lại những cơn cám dỗ ở thế gian này, để sống trung thành với ơn gọi làm con Chúa và đáng được hưởng hạnh phúc đời đời Chúa hứa ban. Amen. 


 

Comments are closed.