Thứ Ba sau Chúa Nhật 7 Phục Sinh – Năm B

Lời Chúa: Ga 17, 1-11a

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: “Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển Cha. Vì Cha đã ban cho Con quyền trên mọi huyết nhục, để con cũng ban sự sống đời đời cho mọi kẻ Cha đã giao phó cho Con. Sự sống đời đời chính là chúng nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật, và Ðấng Cha đã sai, là Giêsu Kitô. “Con đã làm vinh hiển Cha dưới đất, Con đã chu toàn công việc mà Cha đã giao phó cho Con. Giờ đây, lạy Cha, xin hãy làm cho Con được vinh hiển nơi Cha với sự vinh hiển mà Con đã có nơi Cha, trước khi có thế gian. Con đã tỏ danh Cha cho mọi kẻ Cha đã đưa khỏi thế gian mà ban cho Con. Chúng thuộc về Cha, và Cha đã ban chúng cho Con, và chúng đã tuân giữ lời Cha. Bây giờ chúng biết rằng những gì Cha ban cho Con, đều bởi Cha mà ra. Vì những lời Cha ban cho Con thì Con đã ban cho chúng và chúng đã lãnh nhận, và biết đích thực rằng Con bởi Cha mà ra, và chúng tin rằng Cha đã sai Con. “Con cầu xin cho chúng, Con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì chúng là của Cha. Và mọi sự của Con là của Cha, và mọi sự của Cha cũng là của Con, và Con đã được vinh hiển nơi chúng. Con không còn ở thế gian nữa, nhưng chúng vẫn còn ở thế gian, phần Con, Con về cùng Cha”.

 


Suy niệm

 Trong cuộc sống tại thế, Chúa Giêsu rất bận rộn với công việc rao giảng Tin Mừng, gặp gỡ và chữa lành những người bệnh tật. Đồng thời, Ngài luôn dành những giây phút thinh lặng cầu nguyện để sống mối tình tương quan mật thiết với Chúa Cha. Tin Mừng đã nhiều lần ghi lại: Ngài thường tìm nơi thanh vắng để cầu nguyện như ở trên núi vào ban đêm hay sáng sớm. Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Gioan thuật lại việc Chúa Giêsu cầu nguyện cùng với Chúa Cha trước khi bước vào cuộc khổ nạn. Khi Chúa Giêsu xin Chúa Cha tôn vinh mình, Ngài không có ý đòi Chúa Cha trả công hay tìm kiếm vinh quang thế gian; nhưng muốn nhờ sự tôn vinh qua cái chết và sự Phục Sinh vinh hiển sắp tới, thế gian sẽ biết Chúa Cha là Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng được sai đến là Chúa Giêsu Kitô. Như thế, trong suốt cuộc sống ở trần gian, Chúa Giêsu luôn nói và làm theo thánh ý của Chúa Cha.

 Chúa Giêsu không chỉ sống mối tình tương quan với Chúa Cha, nhưng Ngài còn cầu nguyện cho những kẻ thuộc về mình đang ở trong thế gian. Ngài ý thức được sự mỏng dòn yếu đuối của con người, nên đã cầu nguyện cho họ khỏi rơi vào sự khống chế của Satan. Ngài không xin Cha cất những ai thuộc về mình ra khỏi thế gian, nhưng Ngài xin Cha gìn giữ và ban cho họ lòng trung thành trong đức tin khi gặp những khổ đau, bắt bớ. Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi sống trung thành với tình yêu của Chúa Cha, để dù trong đau khổ hy sinh, chúng ta vẫn can đảm sống cho vinh quang Chúa Cha. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần quan tâm, nâng đỡ và cầu nguyện cho những người đang sống xung quanh đang gặp khó khăn trong đời sống đức tin để họ luôn sống trong tình yêu Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, trước khi bước vào cuộc khổ nạn, Chúa không than trách hay chối từ thánh ý Chúa Cha. Trái lại, Chúa cầu nguyện với Chúa Cha để có thể hoàn thành sứ vụ mà Chúa Cha đã trao phó. Xin cho mỗi người chúng con luôn đặt niềm tin vào Chúa, dù trong cuộc sống có gặp những thử thách gian nan, chúng con không lùi bước, nhưng biết luôn can đảm làm cho Danh Chúa được vinh quang. Amen. 


Comments are closed.