Thứ Hai sau Chúa Nhật 6 Phục Sinh – Năm B

Lời Chúa: Ga 15, 26-16, 4

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Ðấng Phù Trợ đến, Ðấng Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với các con, Người là Thần Chân lý bởi Cha mà ra, Người sẽ làm chứng về Thầy. Và các con cũng sẽ làm chứng, vì các con đã ở với Thầy từ ban đầu. Thầy đã nói với các con điều đó để các con khỏi vấp ngã. Người ta sẽ loại các con ra khỏi hội đường. Ðã đến giờ kẻ giết các con tưởng làm thế là phụng sự Thiên Chúa. Họ sẽ làm những điều đó cho các con, vì họ không biết Cha, cũng không biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với các con như vậy, để khi đến giờ của họ, các con nhớ lại là Thầy đã bảo các con”.

 


Suy niệm

Chúa Giêsu không trối lại của cải hay bí quyết nào, mà trối lại Chúa Thánh Thần- Đấng sẽ làm cho các môn đệ hiểu rõ sự thật về Chúa Giêsu và về chương trình cứu độ của Người. Vai trò của Chúa Thánh Thần không chỉ rất quan trọng trong biến cố Tử nạn và Phục sinh của Đức Giêsu, nhưng còn quan trọng và cần thiết hơn trong lịch sử của Giáo Hội khi Giáo Hội đương đầu với những người luôn tìm cách bắt bớ và muốn tiêu diệt Giáo Hội mà họ tưởng làm thế là phụng thờ Thiên Chúa. Chính Chúa Thánh Thần sẽ phá tan những quan điểm sai lầm đó. Chúa Thánh Thần minh chứng rằng Đức Giêsu không đến để luận phạt thế gian nhưng đến để bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Thật vậy, khi xưa cuộc tử nạn của Đức Giêsu mạc khải cho nhân loại gương mặt yêu thương của Thiên Chúa, và hôm nay qua các khổ đau mà các môn đệ của Đức Giêsu gánh chịu, Chúa Thánh Thần tiếp tục làm cho khuôn mặt yêu thương của Thiên Chúa lại được sáng tỏ qua các thời đại. Nhờ Đức Giêsu chịu chết và nhờ các môn đệ chịu bách hại mà nhân loại nhận ra chân lý là chỉ có tình yêu mới thắng được hận thù và chỉ có tình yêu mới mang lại ý nghĩa cho cuộc sống.

 Người có đời sống đạo đức chân chính mới có thể cảm nghiệm được ý nghĩa của những thử thách do sự thù ghét của thế gian. Sống theo chân lý là việc làm đầy khó khăn, đòi hỏi nhiều hy sinh và cố gắng, nhưng chính là điều kiện để làm môn đệ của Đức Giêsu. Bởi Đức Giêsu đã khẳng định: “Ai muốn theo ta thì hãy từ bỏ mình vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta” (Ga 9, 23 ). Tuy nhiên, người môn đệ Chúa sẽ được Đấng Bảo Trợ đến trợ giúp, bênh vực và gìn giữ để hoàn tất sứ mệnh chứng nhân của mình.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, chúng cảm tạ Chúa vì Chúa đã để lại cho chúng con gia sản quí giá là Chúa Thánh Thần, Đấng dẫn đưa chúng con vào tất cả sự thật. Xin cho chúng con luôn bước đi trong sự thật của Ngài để đạt tới hạnh phúc muôn đời. Amen. 


Comments are closed.