Thứ Ba sau Chúa Nhật 6 Phục Sinh – Năm B

Lời Chúa: Ga 16, 5b-11

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Bây giờ Thầy về với Ðấng đã sai Thầy, mà các con không ai hỏi Thầy: Thầy đi đâu? Nhưng vì Thầy đã nói với các con điều đó, nên lòng các con tràn ngập u sầu. Dầu vậy Thầy phải nói sự thật cho các con: Thầy đi thì ích lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi, thì Ðấng Phù Trợ sẽ không đến với các con, nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Người đến với các con. Khi Người đến,Người sẽ tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về án phạt. Về tội lỗi vì họ đã không tin vào Thầy. Về sự công chính, vì Thầy về cùng Cha, và các con sẽ không còn thấy Thầy. Về án phạt, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử”.

 


Suy niệm

Tình yêu Thiên Chúa luôn được nối dài và thông ban liên tục cho nhân loại: “Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5, 5). Trước khi về cùng Chúa Cha, Đức Giêsu hứa ban Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ đến ở với các Tông đồ. Chính Chúa Thánh Thần là Đấng hướng dẫn các Tông đồ thực hiện các giáo huấn và ý định của Đức Giêsu Kitô. Đồng thời, Ngài hiệp nhất Giáo hội và mọi người tín hữu kitô thành những chiến sĩ đức tin, sẵn sàng hy sinh cả mạng sống mình để trở nên nhân chứng của Đức Kitô Phục Sinh.

 Chúng ta đang sống trong thế giới phát triển khoa học công nghệ hiện đại, với đầy đủ tiện nghi vật chất, những trào lưu hưởng thụ và chủ thuyết tương đối… Tất cả như đang mê hoặc con người và dẫn con người rời xa Thiên Chúa. Ước mong mỗi người chúng ta biết lắng đọng tâm hồn, hướng lòng về Thiên Chúa, vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để tìm ra lẽ sống giá trị và ý nghĩa đích thực của đời mình.

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, nguyện xin Chúa tuôn đổ Thánh Thần tình yêu vào tâm hồn chúng con. Ngõ hầu, chúng con bừng lên ngọn lửa mến Chúa yêu người và sinh hoa kết quả xứng với tình yêu thương Chúa dành cho từng người chúng con. Amen. 


 

Comments are closed.