Chúa Nhật 6 Phục Sinh – Năm B

Lời Chúa: Ga 15, 9-17

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn. Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết.

 


Suy niệm

 Đối diện với Thiên Chúa, chúng ta chỉ đáng là những đầy tớ, đầy tớ bất tài, khiếm khuyết. Khi Chúa Giêsu đến trần gian, Ngài mời gọi chúng ta bước vào một tương quan mới: chúng ta không còn là tôi tớ nữa, nhưng được gọi là bạn của Chúa Giêsu.

 Là bạn với chúng ta, nên Chúa Giêsu sẵn lòng chia sẻ cuộc sống của Ngài với chúng ta, nhờ đó chúng ta được biết và được gọi Thiên Chúa là Cha. Là bạn với Chúa Giêsu, nên chúng ta chẳng ngại ngùng tìm đến Ngài trong mọi phút giây cuộc sống.

Lạy Chúa Giêsu, qua Bí tích Thánh Thể, Chúa trở nên gần gũi với chúng con. Chúa muốn chúng con trở nên bạn hữu thân tình của Chúa để mỗi người có thể trải lòng mình với Chúa. Xin cho chúng con biết yêu mến Thánh Thể và luôn biết tận dụng thời giờ để đến với Chúa. Và mỗi khi tham dự Thánh Lễ, xin cho chúng con cũng biết sống thân tình với các chi thể của Nhiệm thể Chúa là anh chị em chúng con. Amen 


 

Comments are closed.