Thứ Hai sau Chúa Nhật 5 Thường Niên – Năm C

Lời Chúa: Ga 14, 23-27

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: ‘ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời mà các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Đấng đã sai Thầy, Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Đấng Phù Trợ, là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con; Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi’.


Suy niệm

“Thầy để lại bình an cho các con;
Thầy ban bình an của Thầy cho các con.”

Trong giây phút liêng thiêng của ngày đầu năm mới, chúng ta thật hạnh phúc vì được Chúa Giêsu ban bình an: ‘Thầy để lại bình an cho các con; Thầy ban bình an của Thầy cho các con’. Vậy ta phải sống như thế nào để được hưởng trọn vẹn bình an của Chúa Giêsu trong năm mới này?

Ta phải giữ Lời Chúa Giêsu dạy. ‘Giữ Lời’ chính là đưa những Lời của Chúa Giêsu dạy bảo vào thực hành trong đời sống hằng ngày. Lời đó là mười Giới răn của Chúa, Lời đó là những lời khuyên Phúc Âm. Bởi khi ta nghe Lời Chúa và đưa ra thực hành, chính là ta xây nhà mình trên đá. Nghe và thực hành Lời Chúa vì yêu mến Chúa thì Chúa Ba Ngôi sẽ đến và cư ngụ trong tâm hồn của ta. Do đó bình an Chúa Giêsu ban tặng sẽ tồn tại mãi trong lòng ta.

Lạy Thiên Chúa là Cha rất nhân từ, xin ở lại mãi trong tâm hồn mỗi người cũng như trong gia đình chúng con, để chúng con biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để chúng con được hưởng bình an mà Chúa Giêsu đã hứa ban. Amen.


Comments are closed.