Chúa Nhật 5 Thường Niên – Năm C

Lời Chúa: Lc 5, 1-11

Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Ðức Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Giênêsarét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi Người ngồi trên thuyền, giảng dạy dân chúng. Vừa giảng xong, Người bảo ông Simon rằng: “Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu, và thả lưới bắt cá”. Ông Simon thưa Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới”. Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách.


Suy niệm

” Vì lời Thầy, con sẽ thả lưới”

Phêrô đã vui lòng cho Chúa Giêsu mượn thuyền và sẵn sàng đưa chiếc thuyền ra xa bờ một chút để Người không bị đám đông chen lấn mà dễ dàng giảng dạy. Chúa còn bảo ông đẩy thuyền ra chỗ nước sâu thả lưới bắt cá. Dù đã cực nhọc đánh lưới suốt đêm mà không được gì, ông vẫn làm theo lời Chúa. Sự vâng lời đó đã làm nên mẻ lưới diệu kỳ.

Xưa Chúa cần con thuyền cũng như sự giúp đỡ của Phêrô cho công việc rao giảng Tin mừng của Chúa, thì ngày nay cũng vậy, Chúa cần mỗi người chúng ta cộng tác vào công cuộc loan báo Tin mừng cứu độ của Chúa. Những người sống cạnh nhà ta, cùng trên chuyến xe đi làm mỗi ngày, cùng văn phòng, cùng công ty, cùng nương rẫy, họ cũng đang chen nhau lại gần Đức Giêsu để nghe Lời Thiên Chúa. Vậy chúng ta còn ngại gì mà không kể về Chúa Giêsu cho họ nghe.

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy dùng trái tim con để yêu thương những người con tiếp xúc hằng ngày, xin hãy dùng ánh mắt con để nhìn thấu tâm hồn họ, xin hãy dùng môi miệng con để nói Lời Thiên Chúa cho họ và xin hãy dùng đôi tay con để chăm sóc họ hầu qua chúng con, họ có thể nhận ra Chúa đang yêu thương họ. Amen.


Comments are closed.